Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tình yêu agape là gì?

Từ Hy Lạp agape thường được dịch là “tình yêu” trong Tân Ước. “Tình yêu agape” khác với các loại tình yêu khác như thế nào? Bản chất của tình yêu agape là thiện chí, nhân từ và cố ý thích thú với đối tượng của tình yêu. Không giống như từ love trong tiếng Anh của chúng ta, agape không được sử dụng trong Tân Ước để chỉ tình yêu lãng mạn hoặc tình dục . Nó cũng không đề cập đến tình bạn thân thiết hay tình yêu anh em , mà từ philia trong tiếng Hy Lạp được sử dụng. Tình yêu Agape liên quan đến sự trung thành, cam kết và hành động theo ý chí. Nó được phân biệt với các loại tình yêu khác bởi bản chất đạo đức cao cả và tính cách mạnh mẽ của nó. Tình yêu của Agape được mô tả tuyệt vời trong 1 Cô-rinh-tô 13.
Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.
Giăng 3:19
Bên ngoài Tân Ước, từ agape được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, nhưng trong phần lớn các trường hợp trong Tân Ước, từ này mang ý nghĩa riêng biệt. Agape hầu như luôn được dùng để mô tả tình yêu đến và từ Đức Chúa Trời, mà bản chất chính là tình yêu: “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4: 8). Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần là tình yêu; Bản thân anh ấy là tình yêu. Mọi việc Chúa làm đều bắt nguồn từ tình yêu của Ngài. Agape cũng được dùng để mô tả tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời (Lu-ca 10:27), lòng kính trọng trung thành của người đầy tớ đối với chủ (Ma-thi-ơ 6:24) và sự gắn bó của con người với mọi vật (Giăng 3:19).
Loại tình yêu đặc trưng của Đức Chúa Trời không phải là thứ tình cảm chai sạn, ủy mị như chúng ta thường nghe được miêu tả. Đức Chúa Trời yêu vì đó là bản chất của Ngài và là sự thể hiện bản thể của Ngài. Ngài yêu những người không thể yêu thương và không yêu thương, không phải vì chúng ta xứng đáng được yêu thương hay vì bất kỳ sự xuất sắc nào mà chúng ta sở hữu, nhưng vì bản chất của Ngài là yêu thương và Ngài phải sống đúng với bản chất của Ngài.
Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Aáy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.
I Giăng 3: 1
Tình yêu Agape luôn được thể hiện bằng những gì nó làm. Tình yêu của Chúa được thể hiện rõ ràng nhất nơi thập tự giá. “Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, vì tình yêu lớn lao mà Ngài đã yêu thương chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã chết trong những lần phạm lỗi, đã khiến chúng ta được sống cùng với Đấng Christ — nhờ ân điển mà Ngài đã được cứu” (Ê-phê-sô 2: 4–5, ESV). Chúng tôi không đáng phải hy sinh như vậy, “nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài dành cho chúng tôi: Trong khi chúng tôi còn là tội nhân, thì Đấng Christ vì chúng tôi đã chết” (Rô-ma 5: 8). Tình yêu agape của Đức Chúa Trời là tình yêu vô bờ bến, nhân từ và không ngừng tìm kiếm lợi ích cho những người Ngài yêu thương. Kinh thánh cho biết chúng ta là những người nhận được tình yêu agape xa hoa của Ngài (1 Giăng 3: 1). Sự thể hiện tình yêu agape của Đức Chúa Trời đã dẫn đến sự hy sinh của Con Đức Chúa Trời cho những người Ngài yêu thương.
Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,
Ma-thi-ơ 5:44
Chúng ta phải yêu người khác bằng tình yêu nồng nhiệt, cho dù họ là đồng đạo (Giăng 13:34) hay kẻ thù cay đắng (Ma-thi-ơ 5:44). Chúa Giê-su đã đưa ra dụ ngôn về Người Samari nhân hậu như một ví dụ về sự hy sinh vì lợi ích của người khác, ngay cả đối với những người có thể chẳng quan tâm gì đến chúng ta. Tình yêu Agape theo khuôn mẫu của Đấng Christ không dựa trên cảm tính; đúng hơn, đó là một hành động kiên quyết của ý chí, một quyết tâm vui vẻ đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chúng ta.
Tình yêu Agape không tự nhiên mà đến với chúng ta. Vì bản chất sa ngã của chúng ta, chúng ta không có khả năng tạo ra một tình yêu như vậy. Nếu chúng ta yêu như Chúa yêu, tình yêu đó - tình yêu đó - chỉ có thể đến từ Nguồn của nó. Đây là tình yêu thương “đã tuôn đổ trong lòng chúng ta qua Đức Thánh Linh, Đấng đã được ban cho chúng ta” khi chúng ta trở thành con cái của Ngài (Rô-ma 5: 5; xem Ga-la-ti 5:22). “Đây là cách chúng ta biết tình yêu là gì: Chúa Giê Su Christ đã hy sinh mạng sống của mình vì chúng ta. Và chúng ta phải hy sinh mạng sống của mình vì anh chị em mình ”(1 Giăng 3:16). Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, chúng ta có thể yêu thương nhau.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 3:19 - Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.
I Giăng 3: 1 - Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Aáy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.
Ma-thi-ơ 5:44 - Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,
I Giăng 3:16 - Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.