Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thê thiếp là gì?


Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca con gái Aùp-sa-lôm hơn các hậu phi khác (vì người có lấy mười tám hoàng hậu và sáu mươi cung phi, sanh ra hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái).
II Sử-ký 11:21
In the Bible, a concubine is a woman who lives with a man as if she were a wife, but without having the same status as a wife. Concubines in the patriarchal age and beyond held an inferior rank—they were “secondary” wives. A concubine could not marry her master because of her slave status, although, for her, the relationship was exclusive and ongoing. Early on, it seems that concubines were used to bear children for men whose wives were barren (see Genesis 16:1–4). Later, it seems that concubines were kept simply for sexual pleasure (see 2 Chronicles 11:21). Concubines in Israel possessed some of the same rights as legitimate wives, without the same respect.
Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm; người nữ ấy rất là lịch sự.
II Sa-mu-ên 11:2
Although it’s true the Bible nowhere explicitly condemns concubinage, a condemnation can be found implicitly from the beginning of time. According to Genesis 2:21-24, God’s original intent was for marriage to be between one man and one woman, and that has never changed (Genesis 1:27). As a matter of fact, a study of the lives of men like King David and King Solomon (who had 300 concubines; 1 Kings 11:3) reveals that many of their problems stemmed from polygamous relationships (2 Samuel 11:2-4).
Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.
Ma-thi-ơ 19:8
The Bible never explains why God allowed men to have concubines. He allowed divorce and polygamy, too, although neither was part of His original plan for marriage. Jesus said God allowed divorce because of the hardness of men’s hearts (Matthew 19:8). We can assume the same hardness of heart led to polygamy and concubinage.
We can also surmise a reason based on the culture of the day. Unmarried women in ancient times were completely dependent on their family members, such as their fathers, brothers, etc. If for some reason a woman had no family members or her husband had died or divorced her, she would be left with few options for survival. Most women in ancient times were uneducated and unskilled in a trade. Providing for themselves was very difficult, and they were vulnerable to those who would prey upon them. For many women in dire situations, becoming a concubine was a much more suitable option than prostitution, homelessness, or death. At least a concubine would be provided a home and afforded a certain amount of care.
It appears God allowed the sin of concubinage, in part, to provide for women in need, although it was certainly not an ideal situation. Sin is never ideal. Christians should be reminded that, just because God allows a sin for a time, it does not mean God is pleased with it. Many Bible narratives teach that God can take what some people mean for evil and use it for good (e.g., Genesis 50:20).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Sử-ký 11:21 - Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca con gái Aùp-sa-lôm hơn các hậu phi khác (vì người có lấy mười tám hoàng hậu và sáu mươi cung phi, sanh ra hai mươi tám con trai và sáu mươi con gái).
II Sa-mu-ên 11:2 - Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm; người nữ ấy rất là lịch sự.
Ma-thi-ơ 19:8 - Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.