Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về vô tính?

Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy.
Ma-thi-ơ 19:12
Về mặt sinh lý, vô tính được định nghĩa là “trạng thái không có giới tính rõ ràng hoặc cơ quan sinh dục chức năng; phi giới tính. ” Tuy nhiên, thông thường, vô tính đề cập đến việc thiếu cảm xúc tình dục. Việc Chúa Giê-su đề cập đến “hoạn quan” trong Ma-thi-ơ 19:12 có thể được coi là ám chỉ đến tình dục vô tính về mặt sinh lý, nhưng với mục đích của bài viết này, chúng ta sẽ chỉ đề cập đến sự thiếu hấp dẫn hoặc ham muốn tình dục. Có sai không khi một người không có bất kỳ ham muốn hoặc hấp dẫn tình dục nào?
Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao?
I Cô-rinh-tô 9: 5
Những gì Phao-lô viết trong 1 Cô-rinh-tô 7 là điều gần nhất với Kinh thánh đề cập đến tính vô tính. Trong câu 1, anh ấy nói điều tốt cho một người đàn ông không kết hôn. Trong thời kỳ độc thân, không có sự ràng buộc của gia đình, một người có thể sẵn sàng được Đức Chúa Trời sử dụng ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Ngược lại, trong các câu 2-6, Phao-lô viết rằng hôn nhân tốt cho những ai có tình yêu sâu đậm với người khác phái. Hôn nhân cho phép những đam mê đó được thực hiện một cách tin kính. Sau đó, Phao-lô nói rõ trong các câu 7-8 rằng vào thời điểm đó, ông chưa kết hôn. Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô món quà là sự độc thân, khả năng hạnh phúc và mãn nguyện khi chưa kết hôn. Điều này có nghĩa là Phao-lô hoàn toàn không có ham muốn tình dục và / hoặc không muốn kết hôn? Không nhất thiết, nhưng bất cứ ước muốn nào của Phao-lô, rõ ràng điều đó không tiêu tốn bằng ước muốn phụng sự Đức Chúa Trời của ông. Lưu ý - trong 1 Cô-rinh-tô 9: 5,Paul có lẽ muốn kết hôn.
Vì vậy, có sai khi một người không có ham muốn kết hôn? Theo 1 Cô-rinh-tô 7, không, điều đó chắc chắn không sai. Sống độc thân có thể là một điều rất tốt, vì nó có thể giúp một người có thêm thời gian để phụng sự Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, việc còn lại độc thân không nhất thiết cho thấy vô tính, tức là thiếu ham muốn với người khác giới. Món quà của sự độc thân được đề cập trong 1 Cô-rinh-tô 7 là khả năng bằng lòng mà không cần kết hôn, không nhất thiết thiếu bất kỳ và tất cả mong muốn kết hôn. Nếu ai đó không có ham muốn về hôn nhân / tình dục và tin chắc rằng đây là của Chúa, thì người đó nên dùng thời gian độc thân để hết lòng phụng sự trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sẽ không sai khi tìm đến bác sĩ để đảm bảo rằng việc vô tính không phải là do sự mất cân bằng nội tiết tố nào đó.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:12 - Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ; có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy.
I Cô-rinh-tô 9: 5 - Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.