Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tôi có phải thú nhận việc ngoại tình của mình với người bạn đời của mình không?

Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
Gia-cơ 5:16
Có hay không thú nhận tội ngoại tình với người phối ngẫu của mình là một tình thế khó xử đối với nhiều Cơ đốc nhân đã trải qua tội lỗi ngoại tình một cách đáng tiếc. Các "chuyên gia" thế gian thường khuyến khích những kẻ ngoại tình nên giữ mồm giữ miệng về sự không chung thủy của mình, việc thú nhận sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn. Vấn đề của điều này là nó bóp nghẹt lương tâm của một người và không cho phép khôi phục các mối quan hệ mà sự thú nhận có ý định bao trùm. Gia-cơ 5:16 nói, "Vậy, hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được chữa lành."
Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!
I Cô-rinh-tô 6: 15
Sứ đồ Phao-lô đã khôn ngoan nói rằng: “Vậy, tôi luôn cố gắng giữ lương tâm mình trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời và loài người” (Công vụ 24:16). Mặc dù ngoại tình là tội chống lại Đức Chúa Trời, nhưng trước hết, Kinh Thánh cũng nói rằng thân thể chúng ta không thuộc về chính chúng ta, mà còn thuộc về người chúng ta đã kết hôn (1 Cô-rinh-tô 7: 4). Hành động tình dục thể xác là biểu tượng của cách một cặp vợ chồng trở thành một thịt khi Đức Chúa Trời kết hợp họ với nhau trong hôn nhân (1 Cô-rinh-tô 6: 15-16). Vì những lý do này, một người đã ngoại tình nên cầu nguyện và để Đức Thánh Linh dẫn dắt họ, thú nhận sự không chung thủy vào thời điểm thích hợp.
Lương tâm cắn rứt sẽ không biến mất chỉ đơn giản bằng cách cố gắng phớt lờ nó. Trên thực tế, nó có thể dẫn đến các vấn đề về tâm lý và thậm chí cả thể chất. Khó ai có thể nói với chồng hoặc vợ mình rằng họ không chung thủy, nhưng điều cần thiết không chỉ là sự toàn vẹn của hôn nhân, mà còn cả mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, để lương tâm của họ được sáng suốt. và họ sẽ có thể sống một cuộc đời thánh khiết và không chỗ trách được.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 5:16 - Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
I Cô-rinh-tô 6: 15 - Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.