Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về việc tái hôn nếu một cuộc ly hôn xảy ra trước khi được cứu?

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
II Cô-rinh-tô 5:17
Đây là một câu hỏi rất khó, thú vị và đầy thử thách. Một số người sẽ nói rằng vì những người tin vào Đấng Christ là "những tạo vật mới" với "mọi sự được làm nên mới" (2 Cô-rinh-tô 5:17), nên tội lỗi và hậu quả của việc ly dị được tẩy sạch, cho phép một người đã ly dị trước khi trở thành tín hữu được tái hôn. Những người khác sẽ nói rằng mặc dù tội ly hôn đã được Chúa Giê-su chuộc tội, nhưng hậu quả của tội lỗi thì không, và do đó một người đã ly hôn trước khi trở thành tín đồ không thể tái hôn.
Vấn đề này càng trở nên khó khăn hơn khi có nhiều quan điểm khác nhau về việc tín đồ Đấng Christ có thể tái hôn hay không. Vui lòng đọc các bài viết sau:
Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.
Ma-la-chi 2:16
Khi Kinh thánh nói về hôn nhân, nó không chỉ nói về việc các Cơ đốc nhân/tín hữu kết hôn. Các nguyên tắc Kinh Thánh về hôn nhân là phổ quát. Nếu một người nam và một người nữ chưa được cứu cưới nhau, họ cũng kết hôn theo cách nhìn của Đức Chúa Trời giống như một người nam và một nữ Cơ đốc nhân kết hôn. Họ vẫn là một thịt (Sáng Thế Ký 2:24). Đức Chúa Trời vẫn ghét sự ly dị (Ma-la-chi 2:16). Đức Chúa Trời vẫn liên kết họ lại với nhau, và Ngài không muốn họ bị phân rẽ (Ma-thi-ơ 19). Mặc dù tất cả tội lỗi của chúng ta—quá khứ, hiện tại và tương lai—được tha thứ khi chúng ta được cứu, nhưng sự cứu rỗi không xóa sạch mọi hậu quả của những tội lỗi mà chúng ta đã phạm trước khi đến với đức tin nơi Đấng Christ hoặc những tội lỗi mà chúng ta tiếp tục phạm. Chúa Giê-xu đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta, nhưng tội lỗi vẫn để lại những hậu quả thực sự và tiêu cực. Do đó, chúng tôi tin rằng, dù trước hay sau khi được cứu rỗi,
Tuy nhiên, như các bài viết được liệt kê ở trên cho thấy, chúng tôi tin vào điều khoản ngoại lệ. Nếu ly hôn xảy ra do ngoại tình liên tục và không ăn năn, chúng tôi tin rằng bên vô tội có thể tái hôn. Điều này cũng đúng nếu bên vô tội là người tin hay người không tin khi ly hôn xảy ra. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi này sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh ly hôn. Chúng tôi tranh luận rằng việc ly dị xảy ra trước hay sau khi được cứu rỗi không phải là yếu tố quyết định cuối cùng. Dù một người có quan điểm nào về vấn đề đặc biệt này, thì điều quan trọng là phải hiểu rằng sự cứu rỗi không giải thoát chúng ta hay tha thứ cho chúng ta khỏi tất cả những quyết định dại dột và tội lỗi mà chúng ta đã đưa ra trước khi đặt niềm tin nơi Đấng Christ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
Ma-la-chi 2:16 - Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.