Beautiful Icelandic landscape. Green volcanic mountains in cloudy weather.

Học Cách Yêu Những Người Khó Tính


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=934fe3deee&mc_eid=UNIQID
Học Cách Yêu Những Người Khó Tính
Mục Sư Rick Warren

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18)

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất chúng ta có thể phát triển khi đồng đi với Đấng Christ đó là yêu thương những người khó tính.

Đây là bốn phương pháp Chúa Jesus làm mẫu khi Ngài gặp những người khó tính.


* Nhận ra là bạn không thể làm hài lòng mọi người. Ngay cả Chúa cũng không thể làm vậy! Hãy từ chối hành xử thiếu trung thực. (Ma-thi-ơ 22:18).


* Học cách nói không với các mong đợi không thực tế. Góp ý với họ bằng cách “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:15a).


* Không bao giờ trả thù (Ma-thi-ơ 5:38-39). Điều đó chỉ hạ bạn xuống ngang với họ.


* Cầu nguyện cho họ (Ma-thi-ơ 5:44). Điều này sẽ giúp cả hai bên. Hãy để Chúa phán với họ.

Dùng các cách này để học cách yêu những người khó tính trong cuộc đời bạn để bạn có thể trở nên như Chúa Jesus hơn.

Thảo Luận

Ích lợi từ việc cầu nguyện cho những người khó tính là như thế nào?

Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật có ý nghĩa gì?

Tại sao bạn nghĩ chúng ta thường có mong muốn làm vừa lòng cả những người khó tính trong cuộc đời chúng ta?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=934fe3deee&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Việc trở thành một người trong hôn nhân nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22