Beautiful Icelandic landscape. Green volcanic mountains in cloudy weather.

Học Cách Yêu Những Người Khó Tính


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=934fe3deee&mc_eid=UNIQID
Học Cách Yêu Những Người Khó Tính
Mục Sư Rick Warren

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18)

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất chúng ta có thể phát triển khi đồng đi với Đấng Christ đó là yêu thương những người khó tính.

Đây là bốn phương pháp Chúa Jesus làm mẫu khi Ngài gặp những người khó tính.


* Nhận ra là bạn không thể làm hài lòng mọi người. Ngay cả Chúa cũng không thể làm vậy! Hãy từ chối hành xử thiếu trung thực. (Ma-thi-ơ 22:18).


* Học cách nói không với các mong đợi không thực tế. Góp ý với họ bằng cách “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:15a).


* Không bao giờ trả thù (Ma-thi-ơ 5:38-39). Điều đó chỉ hạ bạn xuống ngang với họ.


* Cầu nguyện cho họ (Ma-thi-ơ 5:44). Điều này sẽ giúp cả hai bên. Hãy để Chúa phán với họ.

Dùng các cách này để học cách yêu những người khó tính trong cuộc đời bạn để bạn có thể trở nên như Chúa Jesus hơn.

Thảo Luận

Ích lợi từ việc cầu nguyện cho những người khó tính là như thế nào?

Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật có ý nghĩa gì?

Tại sao bạn nghĩ chúng ta thường có mong muốn làm vừa lòng cả những người khó tính trong cuộc đời chúng ta?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=934fe3deee&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh thánh nói gì về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
"Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; " Mác 10:11
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Làm thế nào để tôi có thể khôi phục lại cuộc hôn nhân của mình?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Tôi đã đính hôn với một người không tin. Tôi nên làm gì?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14