Tag: 4:15

Tại Sao Chúa Không Khước Từ Tội Nhân?

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

Khi Bạn Bị Cám Dỗ, Chúa Muốn Giúp Bạn

“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” (Thi thiên 50:15 BTT)

Tại Sao Chúa Không Khước Từ Tội Nhân?

13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

Làm Thế Nào Để Trở Nên Sứ Giả Hòa Bình (Phần 2)

“Đừng chỉ tìm lợi riêng mình, nhưng để ý người khác nữa. Anh chị em phải có cùng thái độ mà Chúa Giê-xu Christ có.” (Phi-líp 2:4-5 NLT, ấn bản hai)

Làm Thế Nào Để Trở Nên Sứ Giả Hòa Bình (Phần 2)

“Đừng chỉ tìm lợi riêng mình, nhưng để ý người khác nữa. Anh chị em phải có cùng thái độ mà Chúa Giê-xu Christ có.” (Phi-líp 2:4-5 NLT, ấn bản hai)

Học Cách Yêu Những Người Khó Tính

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18)