Lavender flowers blooming field and a lonely tree uphill. Valensole, Provence, France, Europe.

Tại Sao Chúa Không Khước Từ Tội Nhân?


Tại Sao Chúa Không Khước Từ Tội Nhân?
Mục Sư Rick Warren

“Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
13 Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (Thi-Thiên 103:9-10, 13)

Kinh Thánh chép rằng không có sự đoán phạt cho tội lỗi chúng ta, nhưng Kinh Thánh không nói sẽ không có hậu quả. Mỗi khi không vâng lời Chúa, bạn làm tổn hại chính mình và gây tổn hại cho người khác. Bạn đánh mất mối tương giao với Chúa. Bạn đánh mất tính hiệu năng và niềm vui trong đời nầy. Bạn đánh mất phần thưởng trên Thiên Đàng.

Nhưng bạn không đánh mất sự cứu rỗi. Tại sao? Tại sao Chúa không loại chúng ta ra khi chúng ta làm hỏng chuyện? Tại sao Chúa không khước từ những người tin Chúa khi họ phạm tội cùng Ngài?

Tình yêu của Ngài vô điều kiện

Chúa không phán, “Ta yêu con nếu” hay “Ta yêu con vì” – nhưng dứt khoát chỉ “Ta yêu con . . . chấm hết!” Chúa không ngừng yêu thương bạn, bởi vì bạn là người nhận được ân sủng của Ngài.

Ca Thương 3:22 chép rằng, “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-Hô-Va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt.”

Sự cứu rỗi bạn nhận được không tùy thuộc điều bạn làm.

Kinh Thánh chép rằng, [Ngài cứu chuộc chúng ta] “không phải vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài” (Tít 3:5). Bạn không thể lập công, không thể mua đường, không thể nỗ lực, cũng không thể lừa phỉnh để vào Thiên Đàng được. Con đường duy nhất dẫn vào Thiên Đàng là qua ân sủng của Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu đã chịu án phạt thay bạn.

Hình luật tố tụng không thể truy tố một tội phạm hai lần. Điều nầy cũng đúng trong sách luật của Đức Chúa Trời. Con người không chịu án phạt hai lần cho cùng một tội phạm, hay tội lỗi.

Hai ngàn năm trước, Chúa Giê-xu đã chịu treo thân trên thập tự giá để nhận án phạt cho tội lỗi của bạn. Ngài đã nhận bản án thay cho bạn. Án phạt đã được trả đầy đủ!

Chúa Giê-xu hiểu con người yếu đuối của bạn.

Chúa đầy sự cảm thông hiểu biết. Ngài hiểu rõ sự mỏng manh, lỗi lầm, và cách bạn đã được tạo dựng. Và Ngài kiên nhẫn với bạn.

“Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Chúa Giê-xu đã sống trong thân xác con người trong 33 năm. Ngài hiểu được sự yếu đuối của bạn.

Chúa Không Giữ Lòng Giận.

Kinh Thánh chép rằng, “Ngài không bắt tội luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi… Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy” (Thi-Thiên 103:9-10, 13). Nếu bạn đã tin Chúa, Ngài sẽ không giữ lòng giận với bạn. Tại sao? Bởi vì mọi án phạt đã được trả xong nơi thập tự giá.

Bạn có thể nghĩ, “Ông không biết tôi đã sa lầy đến mức độ nào. Ông không biết những điều tôi đã làm.” Không, tôi không biết. Nhưng Đức Chúa Trời biết. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã quá xa lạc Chúa, đây là lời Chúa dành cho bạn, “Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại! Ta sẽ chữa sự bội nghịch cho” (Giê-rê-mi 3:22a).


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12