Tag: Ê-phê-sô 4:15

Làm Thế Nào Để Trở Nên Sứ Giả Hòa Bình (Phần 2)

“Đừng chỉ tìm lợi riêng mình, nhưng để ý người khác nữa. Anh chị em phải có cùng thái độ mà Chúa Giê-xu Christ có.” (Phi-líp 2:4-5 NLT, ấn bản hai)

Làm Thế Nào Để Trở Nên Sứ Giả Hòa Bình (Phần 2)

“Đừng chỉ tìm lợi riêng mình, nhưng để ý người khác nữa. Anh chị em phải có cùng thái độ mà Chúa Giê-xu Christ có.” (Phi-líp 2:4-5 NLT, ấn bản hai)

Học Cách Yêu Những Người Khó Tính

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18)

Học Cách Yêu Những Người Khó Tính

“Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.” (Rô-ma 12:18)