Tag: ngôn 20:3

Ba Cách Chắc Chắn Sẽ Tạo Ra Xung Đột

“Ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng trọng, chỉ kẻ dại mới lẹ làng tham dự vào cuộc cãi vã.” (Châm ngôn 20:3)

Ba Cách Chắc Chắn Sẽ Tạo Ra Xung Đột

“Ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng trọng, chỉ kẻ dại mới lẹ làng tham dự vào cuộc cãi vã.” (Châm ngôn 20:3)