Highway in Grand Teton National Park, Wyoming, USA

Ba Cách Chắc Chắn Sẽ Tạo Ra Xung Đột


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=65a5480f0f&mc_eid=UNIQID
Ba Cách Chắc Chắn Sẽ Tạo Ra Xung Đột
Mục Sư Rick Warren

“Ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng trọng, chỉ kẻ dại mới lẹ làng tham dự vào cuộc cãi vã.” (Châm ngôn 20:3)

Những người khôn ngoan là những người tạo ra hòa bình, chứ không tạo ra nan đề. Những người khôn ngoan không luôn nóng giận. Họ không luôn gây sự, và họ không chủ ý chống lại người khác.

Sự thật là, nếu bạn ở cùng ai đó trong khoảng thời gian bất kỳ, bạn sẽ phát hiện ra điều mà người đó làm bạn khó chịu, và bạn giữ lại thông tin đó trong trí nhớ như một công cụ để đem ra dùng khi có tranh cãi. Nó trở thành một vũ khí cá nhân có sức tàn phá lớn. Khi bạn vướng vào cuộc tranh cãi, và người đó nói điều gì đó tổn thương, xúc phạm, hoặc khinh bỉ bạn dưới bất kỳ hình thức nào, thì bạn rút khẩu súng ra. Bạn ấn cò súng. Và nó luôn hiệu quả!

Bạn biết Kinh Thánh gọi đó là gì không? Dại! Bạn không hề tiến gần hơn tới giải pháp. Bạn không giúp ích cho mối quan hệ. Thực tế, bạn đang làm tổn thương nó. Điều đó không hề khôn ngoan.

Châm ngôn 20:3 nói, “Ai giữ mình khỏi dính vào cuộc xung đột là người đáng trọng, chỉ kẻ dại mới lẹ làng tham dự vào cuộc cãi vã.”

Chúng ta thảy đều dùng các công cụ, mưu chước, và kỹ năng trong các mối quan hệ vốn thực sự không được như ý muốn. Chúng gây tổn thương, làm hại, và chúng không mang lại cho bạn điều bạn mong đợi từ mối quan hệ đó. Thực tế, chúng mang đến cho bạn điều hoàn toàn ngược lại. Nhưng khi chúng ta thiếu sự khôn ngoan, chúng ta vẫn cứ dùng chúng.

Có nhiều công cụ như vậy, nhưng đây chỉ là một vài cái:

1. So sánh. Không bao giờ so sánh vợ, chồng, con cái, ông chủ của bạn, hay bất cứ ai, vì mọi người đều khác biệt. So sánh gây ra tức giận.

2. Lên án. Khi bạn bắt đầu việc quy tội trong một mối quan hệ, tất cả những gì bạn sẽ làm là gặt lấy điều ngược lại với điều bạn mong đợi. Nó không hiệu quả. Dại dột.

3. Mâu thuẫn. William James, nhà tâm lý học nổi tiếng nói, “Khôn ngoan là nghệ thuật biết nên bỏ qua điều gì.” Có vài thứ bạn chỉ cần bỏ qua.

Kinh Thánh nói trong Chân Ngôn 14:29: “Người chậm nóng giận là người đại trí, kẻ nóng tính tỏ thái độ liền là tự ý phô dại dột mình ra.” Bạn đã từng nói hay làm gì đó dại dột vì cơn giận chưa? Có. Vì “giận mất khôn”. Khi bạn tức giận, bạn nói và làm những thứ dại dột khiến bạn tự đánh bại mình.

Bạn đã bao giờ nghĩ về sự thật là chỉ có một chữ cái khác biệt giữa “tức giân” (anger) và nguy hiểm (danger)? Khi bạn tức giận, bạn đang ở trong vùng nguy hiểm. Bạn đã sắp làm tổn thương người khác – và chính bạn – bằng cơn giận của mình.

Thảo Luận

Một vài chiêu bạn từng dùng để gắng có được điều bạn muốn từ một mối quan hệ là gì?

Những chiêu này ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn như thế nào?

Bạn có tin rằng tức giận là một lựa chọn không? Tại sao có hoặc tại sao không?


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Sa-lô-môn có 1.000 vợ và thê thiếp?
"Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! " I Các Vua 2:2
Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31
Những điều gì nên có trong lời thề trong đám cưới / hôn nhân của người Cơ đốc?
"Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. " Mác 10:9
Kinh Thánh nói gì về việc tái hôn nếu một cuộc ly hôn xảy ra trước khi được cứu?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Tính tích cực độc hại là gì?
"Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. " Giê-rê-mi 31:3