Tag: Ngôn

Để Giảm Nỗi Lo Sợ Thất Bại, Hãy Định Nghĩa Nó Lại

“Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy.” (Châm ngôn 24:16a BTT)

Giải Quyết Căng Thẳng: Đừng Lo Lắng!

“Chớ lo phiền chi hết.” (Phi-líp 4:6 BTT)

Thức Ăn Hàng Ngày Của Bạn Là Gì?

“Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục truyền luật lệ ký 8:3b BTT)

Thời Điểm Tốt Nhất Để Yêu Là Bây Giờ

“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Nhược bằng con có tại nơi con vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng: Hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi.” (Châm ngôn 3:27-28 BTT)

Chúng Ta Có Thể Đạt Được Nhiều Hơn Bằng Cách Làm Ít Hơn

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.” (I Cô-rinh-tô 6:12 BTT)

Chúng Ta Có Thể Đạt Được Nhiều Hơn Bằng Cách Làm Ít Hơn

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.” (I Cô-rinh-tô 6:12 BTT)