Aerial view of snowy forest with a road. Captured from above with a drone. Dolomites - Italy

Giải Quyết Căng Thẳng: Đừng Lo Lắng!


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=203e02502b&mc_eid=UNIQID
Giải Quyết Căng Thẳng: Đừng Lo Lắng!
Mục Sư Rick Warren

“Chớ lo phiền chi hết.” (Phi-líp 4:6 BTT)

Nguyên nhân gây căng thẳng số một trong cuộc sống bạn không phải là công việc. Đó là lo lắng. Việc làm không khiến bạn phải trằn trọc suốt đêm; mà chính sự lo lắng.

Chúa dạy rất rõ trong Kinh Thánh suy nghĩ của Ngài về sự lo lắng. Phi-líp 4:6 chép, “Chớ lo phiền chi hết.” (BTT)

Tại sao bạn phải buông bỏ sự lo lắng?

Lo lắng là không hợp lý vì các lý do sau. Đầu tiên, lo lắng phóng đại một vấn đề. Bạn có nhận thấy nếu có ai nói điều gì đó không tốt về bạn, bạn càng nghĩ về nó, nó càng lớn? Thứ hai, lo lắng không làm gì được cả. Lo lắng về điều mà bạn không thể thay đổi là vô ích. Và lo lắng về điều gì đó bạn có thể thay đổi là sự ngu xuẩn. Chỉ hãy thực hiện sự thay đổi đó ngay!

Lo lắng là phản tự nhiên. Không ai là người lo lắng bẩm sinh cả. Bạn có thể nghĩ rằng bạn sinh ra là như vậy rồi, nhưng không phải. Lo lắng là điều bạn đã học được. Vì lo lắng là phản tự nhiên, nên nó cũng không lành mạnh. Cơ thể của bạn không được thiết kế để xử lý lo lắng. Khi người ta nói, “Tôi lo đến phát bệnh đây”, họ đã nói sự thật. Các bác sĩ cho biết rất nhiều người có thể rời bệnh viện ngay hôm nay nếu họ biết cách từ bỏ mặc cảm tội lỗi, oán giận và lo lắng. Châm ngôn 14:30 nói rằng, “Lòng bình tịnh là sự sống của thân thể.” (BTT).

Lo lắng là vô ích. Lo lắng không thể thay đổi quá khứ, và lo lắng không thể kiểm soát tương lai. Lo lắng chỉ làm rối rắm hiện tại mà thôi. Điều duy nhất mà lo lắng thay đổi là chính bạn. Nó làm cho bạn đau khổ! Nó không bao giờ giải quyết vấn đề. Nó không hữu ích.

Lo lắng là không cần thiết. Chúa đã nắn nên bạn, Chúa đã tạo ra bạn, Chúa đã cứu bạn và Chúa đặt Đức Thánh Linh ở trong bạn. Bạn có nghĩ rằng Chúa sẽ chăm sóc nhu cầu của bạn không? Không có gì phải lo lắng.

Bước đầu tiên trong giải quyết căng thẳng là từ chối lo lắng về bất cứ điều gì. Tại sao? Bởi vì nó không hợp lý, không tự nhiên, không có ích và không cần thiết.

Kinh Thánh trong 1 Phi-e-rơ 5:7 chép: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (BTT)

Chúa quan tâm một cách cá nhân đến bạn và nhu cầu của bạn. Bạn biết những điều mang đến cho mình sự căng thẳng, bận tâm và lo lắng? Buông nó ra. Hãy trao các điều này cho Chúa.

Thảo Luận

Sự lo lắng của bạn nói lên điều gì về mức độ trông cậy Chúa của bạn?

Bạn đang lo lắng điều gì? Bạn làm gì để thay đổi nó?

Làm thế nào để bạn có thể “trao mọi điều lo lắng” cho Ngài?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18