Travel hitchhiker woman walking on road during holiday travel

Chúng Ta Có Thể Đạt Được Nhiều Hơn Bằng Cách Làm Ít Hơn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=7d05cada59&mc_eid=UNIQID
Chúng Ta Có Thể Đạt Được Nhiều Hơn
Bằng Cách Làm Ít Hơn
Mục Sư Rick Warren

“Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.” (I Cô-rinh-tô 6:12 BTT)

Nếu bạn muốn tạo ra lợi nhuận trong cuộc sống, bạn cần phải định kỳ lược bỏ bớt các hoạt động của mình.

Một trong những việc tôi làm để thư giãn là trồng hoa hồng. Tôi đã học được rằng nếu tôi muốn có hoa hồng trong mùa mới, tôi phải tỉa bớt chúng, thường là vào khoảng tuần thứ ba của tháng Giêng. Năm nọ, khi tôi chuẩn bị cắt tỉa, trên cây vẫn còn rất nhiều cành có nụ sắp nở. Bạn có biết là cắt một bông hồng chưa nở là một việc khó khăn đến thế nào chưa? Tôi rất đau lòng khi phải làm việc đó.

Vì sao người làm vườn phải cắt tỉa cây? Để cây khỏe và được sai quả trong mùa sau. Nếu không cắt tỉa thì cây sẽ không sai quả trong mùa tới.

Mỗi năm cuộc đời, chúng ta “mọc” thêm những “nhánh” hoạt động mới. Có một số việc bạn đang làm hiện nay mà bạn không làm một năm về trước. Bạn đã thêm chúng vào. Nhưng bạn đã cắt bỏ những việc gì? Những gì bạn đã tỉa những gì? Bạn không thể chỉ cứ thêm và thêm vào thời khóa biểu của mình mà không cắt giảm, lược bỏ bớt các hoạt động.

Đây là bí quyết: Khi bạn cắt tỉa, bạn không chỉ bỏ những nhánh đã chết. Bạn cần cắt bỏ cả một số nhánh còn sống và còn kết quả. Nghĩa là, bạn cũng cần phải cắt bỏ một số hoạt động vẫn còn tươi tốt hay còn kết quả. Bạn phải cắt bỏ chúng vì bạn đang ở trong một mùa mới.

Phao-lô viết trong thư I Cô-rinh-tô 6:12 như thế này: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.” (BTT)

Chúa ban cho bạn một ý chí tự do. Bạn được phép làm bất cứ điều gì. Bạn có thể ra ngoài và chất thêm vào thời gian biểu của mình gấp 10 lần nữa, Ngài sẽ không ngăn cản bạn đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là đó là điều ích lợi cần làm.

Trong cuộc sống, bạn sẽ phải học cách nói “không” nhiều hơn là nói “có”. Có rất nhiều điều bạn không thể làm vượt hơn thời gian, sức lực, nỗ lực và ý muốn của Chúa cho phép bạn làm. Bạn thậm chí còn không thể làm tất cả mọi điều tốt trong cuộc đời. Bạn hiểu rồi chứ? Bạn không thể làm được tất cả mọi thứ, vì vậy bạn phải xác định những việc đúng cần làm. Chúa muốn bạn làm gì với thời gian và sức lực của bạn?

Sự lựa chọn là chìa khóa cho một đời sống hiệu quả. Bạn sẽ hiệu quả hơn nếu bạn hiểu được những gì bạn sẽ không làm cũng như những gì bạn sẽ làm. Bạn thực sự sẽ đạt được nhiều hơn trong cuộc sống bằng cách làm ít hơn!

Nếu bạn không định kỳ cắt tỉa các hoạt động trong cuộc sống của bạn, thì Chúa sẽ thực hiện việc cắt tỉa cho bạn. Điều đó sẽ xảy ra thông qua một căn bệnh, một cuộc khủng hoảng hoặc một điều gì đó, vì bạn không thể sống vượt quá giới hạn của mình từ tháng này sang tháng khác.

Châm ngôn 20:30 chép: “Những thương tích và dấu vít làm cho sạch điều ác, và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng” (BTT). Tuy nhiên, cho dù mọi thứ có vẻ tồi tệ đến mức nào, thì chúng ta có thể BIẾT CHẮC rằng Chúa luôn có những điều tốt nhất cho chúng ta.

Thảo Luận

Những hoạt động tốt và thậm chí hiệu quả trong cuộc sống của bạn mà bạn biết mình cần cắt bỏ để nhường chỗ cho những cái mới là gì?

Chúa đã sử dụng một kinh nghiệm đau đớn để cho bạn thấy rằng bạn cần phải cắt một cái gì đó ra khỏi thời gian biểu của bạn như thế nào?

Vì sao chúng ta khó chấp nhận rằng chúng ta có những hạn chế? Vì sao chúng ta không thể nói “không” thường xuyên hơn hơn là nói “có” trước những cơ hội?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=7d05cada59&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Nghiện nội dung khiêu dâm có phải là một lý do có thể chấp nhận được để ly hôn?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Làm thế nào để một người xử lý xung đột trong hôn nhân?
"rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, " Ê-phê-sô 4:22
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Có sai khi một người chồng và người vợ theo đạo Cơ-đốc đến nhà thờ riêng biệt không?
"Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. " Ê-phê-sô 5:31