Finnish landscape with forest and moon by night. Finland environment

Thức Ăn Hàng Ngày Của Bạn Là Gì?


Thức Ăn Hàng Ngày Của Bạn Là Gì?
Mục Sư Rick Warren

“Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (Phục truyền luật lệ ký 8:3b BTT)

Khi Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện: “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn (bánh) đủ ngày”, Ngài không chỉ có ý nói đến thức ăn mà thôi. Trong thực tế, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng “bánh” ở đây biểu tượng cho bốn điều sau:

1. “Bánh” tượng trưng cho những điều cần thiết trong cuộc sống.
Đây là nền kinh tế của Chúa. Chúa phán: “Ta cung cấp chúng. Các con thâu nhặt chúng.” Khi bạn cầu nguyện: “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày”, điều đó không có nghĩa là bạn chỉ ngồi chờ Chúa ném tiền xuống cho bạn. Bạn cần phải làm việc! Ngay cả người Do Thái cũng phải đi ra ngoài và lượm bánh ma-na. Công việc là một phần mục đích của Chúa cho cuộc sống bạn. Nó xây dựng phẩm cách của bạn. Châm ngôn 14:23 chép: “Trong các thứ công việc đều có ích lợi; nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn.” (BTT)

2. “Bánh” tượng trưng cho Lời Chúa.
Kinh Thánh là thức ăn thuộc linh. Bánh là một biểu tượng cho Lời Chúa. Kinh Thánh chép: “Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra” (Phục truyền luật lệ ký 8:3b BTT). Khi dân Y-sơ-ra-ên trên đường tiến vào Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã thả ma-na từ trời để mọi người nhặt lấy vì họ không có gì để ăn.

Đức Chúa Trời ban cho họ bánh này để dạy họ rằng trong cuộc sống, con người cần nhiều điều hơn là bánh. Sự sống thật đến từ việc ăn từng lời của Chúa. Bạn không chỉ cần đồ ăn thuộc thể, mà còn cần đồ ăn thuộc linh nữa.

3. “Bánh” tượng trưng cho gia đình của Đức Chúa Trời và mối thông công.
Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 10:16 chép: “Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao?” (BTT)

Bánh là một hình ảnh ẩn dụ về gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn cần con dân Chúa trong cuộc sống! Cho dù bạn có một gia đình hay không, Chúa luôn muốn bạn trở thành một phần của gia đình sẽ tồn tại mãi mãi – đó chính là Hội thánh. Đó là nơi để thông công.

4. “Bánh” tượng trưng cho sự cứu chuộc.
Chúa Giê-xu chọn bánh để làm biểu tượng cho sự hy sinh của Ngài trong lễ tiệc thánh. Mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén, đó là dịp nhắc nhở rằng Chúa yêu thương chúng ta nhiều đến dường nào và Ngài đã hy sinh mạng sống để chúng ta có thể lên Thiên Đàng.

Bất kể nhu cầu của bạn là gì – thể xác, tình cảm, mối quan hệ, hay tâm linh – Chúa sẽ chăm lo nhu cầu của bạn nếu bạn sẽ trông cậy nơi Ngài. Hãy cầu nguyện hôm nay: “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày” và tin cậy rằng Chúa sẽ ban cho bạn theo mọi cách.

Thảo Luận

Khi hiểu được bốn ý nghĩa này, làm thế nào bạn có thể cầu nguyện cụ thể hơn khi bạn xin Chúa, “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày”?

Bằng những cách nào lời Chúa “nuôi dưỡng” sự phát triển tâm linh của bạn?

Làm thế nào để cuộc sống của bạn phản ánh rằng bạn cần sự chu cấp của Chúa, lời Chúa, gia đình của Chúa và sự cứu rỗi của Ngài để sống?

*******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16