Tag: Phi-líp 2:13

Mười Cách Chúng Ta Nhờ Cậy Vào Ân Điển Chúa

* Chúng ta được cứu bởi ân điển. Cách duy nhất để vào Thiên đàng là qua cánh cửa ân điển. Bạn không thể có được ân điển bằng công sức của mình. Bạn không thể làm để được nó. Bạn không thể mua nó. (Ê-phê-sô 2:8-9)

Thói Quen Hạnh Phúc: Hiểu Chúa ĐứngVề Phía Bạn

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” (Phi-líp 2:13)

Thần Của Chúa Đang Làm Việc Trong Bạn

(Phi-líp 2:13 NLT, ấn bản thứ hai)

Bạn Cần Quyết Định Để Thay Đổi

“Hãy vứt bỏ bản chất tội lỗi cũ và lối sống cũ của bạn, vì nó đã bị hư hỏng bởi ham muốn và lừa dối.” (Ê-phê-sô 4:22 NLT, ấn bản thứ hai)

Thần Của Chúa Đang Làm Việc Trong Bạn

(Phi-líp 2:13 NLT, ấn bản thứ hai)

Bạn Cần Quyết Định Để Thay Đổi

“Hãy vứt bỏ bản chất tội lỗi cũ và lối sống cũ của bạn, vì nó đã bị hư hỏng bởi ham muốn và lừa dối.” (Ê-phê-sô 4:22 NLT, ấn bản thứ hai)