Tag: Châm-ngôn

Cách Sống Hạnh Phúc: Trở Nên Đáng Tin Cậy

“Sứ giả trung tín với người sai đi, Giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt; Vì người bổ sức linh hồn của chủ mình.” (Châm-ngôn 25:13 BTT)

Nghỉ Ngơi, Và Tin Tưởng Thời Điểm Của Chúa

“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.…Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác” (Thi-thiên 37:7-8 BTT).

Bước Thứ Hai Trong Khủng Hoảng: Tập Trung Và Tìm Kiếm Chúa

“Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8:17 BTT)

Bước Thứ Hai Trong Khủng Hoảng: Tập Trung Và Tìm Kiếm Chúa

“Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8:17 BTT)

Nghèo Và Trung Thực Vẫn Tốt Hơn

“Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.” (Châm ngôn 19:1)

Nghèo Và Trung Thực Vẫn Tốt Hơn

“Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.” (Châm ngôn 19:1)