Aerial view of snowy forest with a road. Captured from above with a drone. Dolomites - Italy

Bước Thứ Hai Trong Khủng Hoảng: Tập Trung Và Tìm Kiếm Chúa


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=3b5a9294a3&mc_eid=UNIQID
Bước Thứ Hai Trong Khủng Hoảng:
Tập Trung Và Tìm Kiếm Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm ngôn 8:17 BTT)

Tất cả chúng ta đều trải qua những thời kỳ khủng hoảng để trắc nghiệm mọi thứ trong cuộc sống, kể cả niềm tin của chúng ta vào Chúa. Đa-ni-ên cho chúng ta một mô hình tuyệt vời để cầu nguyện trong những thời điểm khó khăn này.

Chúng ta có thể tìm thấy sáu nguyên tắc quan trọng cho điều này trong Đa-ni-ên đoạn 9. Trong bài suy gẫm tĩnh nguyện vừa rồi, chúng ta xem xét nguyên tắc đầu tiên trong số đó – chúng ta để Chúa nói với chúng ta trước khi chúng ta nói chuyện với Ngài.

Bước thứ hai trong việc cầu nguyện theo cách để Chúa trả lời khi gặp khủng hoảng là tập trung sự chú ý của chúng ta vào Chúa và tìm kiếm Ngài.

Đa-ni-ên đã làm điều này trong Đa-ni-ên 9:3a: “Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm Ngài.” (BTT)

Đây là lời khuyên căn bản cho mọi mối quan hệ chứ không chỉ dành riêng cho mối quan hệ của bạn với Chúa mà thôi. Bạn sẽ làm cho bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống tốt hơn nếu bản thân bạn hướng về phía người khác và tập trung vào họ khi họ nói chuyện với bạn. Bất cứ khi nào vợ tôi nói chuyện với tôi, tôi đều quay mặt về phía nàng. Tôi đã kết hôn được hơn 40 năm. Tôi có thể nói với bạn rằng điều này ích lợi lớn lao trong mối quan hệ của chúng tôi. Vợ tôi thích nó, bởi vì nàng biết tôi chú ý hoàn toàn đến nàng.

Quay mặt về phía ai đó cho thấy sự chú ý. Bạn cũng có thể làm điều này với Chúa nữa. Về phương diện thể chất, hãy ngước mắt nhìn lên trời. Nếu có thể, hãy ra ngoài và nhìn lên bầu trời khi bạn cầu nguyện.

Thân thể quay hướng về Chúa là bước đầu tiên để thực sự tập trung vào Ngài và tìm Ngài, điều cực kỳ quan trọng trong một cuộc khủng hoảng (và mọi khoảnh khắc khác trong cuộc sống của chúng ta).

Trong A-mốt 5:4b, Chúa phán: “Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống!” (BTT). Bạn không thực sự sống trừ khi bạn thực sự tìm kiếm Chúa.

Chúng ta thường gặp khủng hoảng vì chúng ta đã ngừng tìm kiếm Chúa trong những khía cạnh nhất định của cuộc sống. Để thoát khỏi khủng hoảng trong cuộc sống, chúng ta phải làm những điều khác biệt.

Chúa bảo đảm bạn sẽ thành công khi bạn tìm kiếm Ngài. Ngài phán với chúng ta: “Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm-ngôn 8:17 BTT)

Thảo Luận

Bạn tập trung đến mức nào khi tìm kiếm Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống? Hãy dành thời gian để suy ngẫm và quyết định. Những điều gì bạn có thể làm để kiên định và trung tín hơn?

Nơi nào bạn thấy mình thường xuyên bị phân tâm khi cầu nguyện?

Nơi nào bạn có thể tập trung hoàn toàn vào Chúa khi bạn cầu nguyện?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6