Rough Arctic terrain of Iceland

Nghèo Và Trung Thực Vẫn Tốt Hơn


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=cdae3ec5ef&mc_eid=UNIQID
Nghèo Và Trung Thực Vẫn Tốt Hơn
Mục Sư Rick Warren

“Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.” (Châm ngôn 19:1)

Chúa không ban phước cho sự không trung thực. Châm ngôn 16:11a dạy: “Trái cân và vá cân công bình thuộc về Đức Giê-hô-va.” Điều đó bao gồm tiền công, tiền lương và tiền thuế. Nếu bạn muốn Chúa ban phước lành về tài chính của bạn, bạn phải trung thực trong mọi lãnh vực đó. Kinh Thánh cũng dạy, “Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại.” (Châm-ngôn 19:1)

Tại sao đây là một nguyên tắc quan trọng? Khi bạn đang trải qua một thời điểm căng thẳng về tài chính, sự cám dỗ sẽ rất lớn để bạn bỏ qua tính chính trực của bạn và để gian lận hầu có đủ tiền để sinh sống qua ngày. Có thể có nghĩa là bạn che giấu sự thật về một dịch vụ mua bán hoặc phóng đại hoặc giảm giá trị của một món hàng đó. Có thể có nghĩa là bạn khấu trừ sai về thuế má của bạn. Bạn luôn thua lỗ trong đường dài khi bạn mất đi tính chính trực. Và đó là những gì bạn đang mang lên Thiên đàng – cá tính thật của bạn, không phải tiền bạc của bạn. Bạn luôn thua lỗ khi bạn đánh mất sự chính trực của mình

Kinh Thánh dạy trong Châm ngôn 10:22, “Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào.” Lợi nhuận từ những hình thức không trung thực mang lại rắc rối kèm theo. Tại sao? Nếu bạn ăn gian người nào đó, những người khác sẽ ăn gian bạn lại. Nếu bạn gian lận – bao gồm cả chính phủ – bạn sẽ bị gian lận trong cuộc sống. Những gì bạn gieo, bạn sẽ gặt.

Quyết định trung thực trong tài chính của bạn không phải là điều bạn thực hiện một lần cho tất cả. Đó là một quyết định hàng ngày. Bạn sẽ bị cám dỗ để nói dối. Đôi khi sự trung thực khiến bạn phải trả giá. Bạn đã học được điều đó phải không? Đôi khi phải trả giá để nói sự thật khi điền vào một tờ khai báo.

Nhưng Chúa nói rằng nếu bạn trung thành với Ngài trong việc này, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về những nhu cầu tài chính của mình.

Thảo Luận

Trường hợp nào trong các chi tiết tài chính của cuộc sống của bạn, bạn có thể chọn để tôn vinh Chúa ngày hôm nay?

Làm thế nào bạn đã thấy Chúa ban phước cho những quyết định khó khăn nhưng trung thực của bạn về tiền bạc?

Tại sao làm điều trung thực với tài chính của bạn thường là sự lựa chọn khó khăn hơn?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6