Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người chồng theo Tin Lành?


The Bible says enough about being a Christian husband that a book could be written about it all. In fact, a number of books have been written about it. This article gives a brief overview.
Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.
Ê-phê-sô 5:15
The clearest picture of a Christian husband is presented in Ephesians 5:15–33. This is the heart of the apostle Paul’s application of what it means to be in Christ, that is, to be in right relationship with God. Paul’s instructions to the Christian wife, beginning in verse 23, explain that she is to recognize in her husband the kind of leader that Christ is to His beloved church. Two sentences later (verse 25) Paul says the same thing directly to the Christian husband. So, the Christian’s model for husbandly conduct is Jesus Christ Himself. In other words, God expects Christian husbands to love their wives sacrificially, fully, and unconditionally, the same way our Savior loves us.
Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
I Phi-e-rơ 3:7
The Christian husband is expected to be willing to give everything, including his lifeblood, if necessary, for the benefit and welfare of his wife. God’s plan is that the husband and wife become one (Mark 10:8), so what the husband has belongs to the wife. There is no selfishness in love (1 Corinthians 13:5); there is only giving. The Christian husband’s feeling for his wife goes beyond infatuation, romance, or sexual desire. The relationship is based on true love—the God-reflecting, God-given spirit of sacrifice. The Christian husband is more interested in his wife’s welfare than his own. He promotes her spiritual well-being as a fellow-heir of eternal life (1 Peter 3:7). He doesn’t ask what he can get from her, but thinks of what he can be and do for her.
Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Ê-phê-sô 5:18
Ephesians 5 describes how a loving Christian husband is the instrument of Christ’s love for his wife and is at the same time a model of Christ’s love for His church. What an honor that is! And what a responsibility. Only by submitting to the living strength of Jesus Christ can any man fulfill such a challenge. That is why he must rely on the power of the indwelling Holy Spirit (Ephesians 5:18) and out of reverence for Christ submit to serving his wife (verse 21 and the rest of the passage).
Many times a Christian husband is also a father. The roles of husband and father are interwoven. God created man and woman as sexual persons for a number of purposes. One is to give us the joy of perpetuating the race, of populating the earth with generations of people who bear God’s name and reflect His image. See Genesis 1:27–28 and 2:20–25, along with Deuteronomy 6:1–9 and Ephesians 6:4. Family—Christian family—is at the heart of God’s plan for mankind and is the very foundation of human society. The husband is the head of that family. Just as a Christian husband cannot love and lead his wife apart from the power of the Holy Spirit, so he cannot love and raise his children in the admonition of the Lord apart from the power of the Holy Spirit. Husbands and fathers bear a profound responsibility and privilege. When they seek after God and follow His lead, they serve their families well and bring honor to the name of Christ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:15 - Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan.
I Phi-e-rơ 3:7 - Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Ê-phê-sô 5:18 - Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Ê-phê-sô 6:4 - Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.