Traveler hiking through deep forest in the mountains - blurred motion

Làm Cách Nào Ân Điển Giúp Bạn Vượt Qua?


Làm Cách Nào Ân Điển Giúp Bạn Vượt Qua?
Mục Sư Rick Warren

“Tôi viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó.” (I Phi-e-rơ 5:12b)

Có nhiều cạm bẫy trong cuộc đua trên đường đời. Nhưng bất kể đương đầu với điều gì, bạn đều có thể vượt qua nhờ ân điển Chúa gìn giữ bạn.


Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 5:12, “Tôi viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó.”

Có ba điều trong cuộc đời có thể gây cho bạn vấp ngã, bị gạt ra bên lề cuộc đua và không thể hoàn tất tốt đẹp. Trong mỗi trường hợp, ân điển gìn giữ của Chúa đều sẽ giúp bạn vượt qua.

1. Ân điển duy trì của Chúa giúp bạn đứng vững trong khi bị cám dỗ.

Cám dỗ là điều đầu tiên khiến chúng ta bị vấp ngã. Kinh Thánh chép, “Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13b).

Chúa phán, “Ta sẽ luôn ban ân điển gìn giữ để mở đường cho con ra khỏi.” Điều đó có thể mang ý nghĩa phải đổi qua băng tần khác. Nó có thể phải chạy thoát ra khỏi cửa. Nó có thể là bạn phải thay đổi cách suy nghĩ. Nhưng Ngài sẽ cho một cách để thoát khỏi sự cám dỗ.

2. Ân điển duy trì của Chúa giúp bạn đứng vững trong khi mệt mỏi.

Đôi khi bạn không bị cám dỗ. Đôi khi bạn chỉ mệt mỏi! Cuộc sống thường làm cho ta kiệt lực. Nó đòi hỏi nhiều năng lực, đặc biệt khi chúng ta cố gắng làm những điều đúng hơn những điều dễ. Nhưng chúng ta lấy đâu ra năng lực để làm điều cần phải làm khi chúng ta đã quá mệt? “Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 1:21-22). Bí quyết chính là có Chúa Thánh Linh trong lòng để bạn có năng lực làm được những điều bạn không thể làm nổi bằng sức riêng của mình.

3. Ân điển giữ gìn của Chúa ban năng lực giúp bạn tiếp tục tiến bước khi gặp nghịch cảnh.

Có những tổn thương mà mọi lời chúc trong trần gian không thể xóa đi được. Có những điều
đến trong đời ngoài dự tính, không khoan nhượng, và thật bất xứng – và những điều đó gây tổn thương nhiều nhất.

Bạn sẽ làm gì trong những hoàn cảnh đó? Đầu tiên, nên chấm dứt thái độ than van “Nếu như mà” và thay vào đó hãy chú tâm nhìn lên Chúa Jesus và ân điển gìn giữ của Ngài. Ê-sai 41:10 chép rằng, “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.”

Đó là cách bạn nhận được ân điển bảo an của Chúa.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm một người vợ tin kính có nghĩa là gì?
"cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. " I Ti-mô-thê 2:2
Điều gì nên khác biệt về hôn nhân Cơ đốc?
"vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. " Ê-phê-sô 5:23
Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh thánh?
"Các cận thần vua thưa rằng: Khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp; " Ê-xơ-tê 2:2
Lạm dụng có phải là lý do có thể chấp nhận được để ly hôn không?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Làm cho hôn nhân bền vững - chìa khóa là gì?
"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? " A-mốt 3:3