“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

THEO CHÚA

THEO CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Nguyện Vọng
Nhịp: 4/4
Bài số: 157
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Lạy Cứu Chúa, con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi.
Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời!
Dù có lúc, tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều. 
Thì trung kiên, con nguyện xin theo Chúa không rời!

Điệp khúc:
Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời,
để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu.
Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là: con quyết luôn theo Ngài.

2. Lạy Cứu Chúa, sao Ngài không lên tiếng cho con vui?
Ngài im hơi, cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều.
Lạy Cứu Chúa, sao Ngài yêu con đến như thế ư?
Đành hy sinh, nên thần lương nuôi sống muôn người.

3. Lạy Cứu Chúa, tâm hồn con thao thức suốt canh thâu.
Chờ mong sao, như đàn nai khao khát nước nguồn trào.
Lạy Cứu Chúa, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con!
Vì con đây, đang hoài mong Chúa đến thăm hồn.

4. Lạy Cứu Chúa, xin Ngài thương ban phước cho con luôn!
Dù ra sao, không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn.
Dù thất tín, nhưng bền tâm tin Chúa luôn thứ tha.
Tình Cha thương, ôi tình thương không bến không bờ.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về khái niệm hôn nhân thông luật?
"Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. " Mác 10:6