“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

THỎA VUI TRONG CHÚA

THỎA VUI TRONG CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 240
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Cầu xin Thiên Chúa hãy kéo lòng này chạy đến cùng Chúa Cha
Cầu xin Thiên Chúa kéo gần hơn và cầm giữ con
Nguyện xin Thiên Chúa dẫn dắt lòng này về đến nhà Chúa Cha
Tìm về tại bến bình yên được tình yêu Chúa chan hòa mỗi lòng

Con luôn vui thỏa trong Ngài, con luôn vui thỏa trong Ngài
Con luôn vui thỏa trong Ngài, ngập tràn thỏa vui
Ai yêu thương Giê-xu rất phước hạnh, ai yêu thương Giê-xu rất phước hạnh
Vâng yêu thương Giê-xu rất phước hạnh, Ngài là Chúa con hằng ca tụng


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi đang làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể bắt đầu hẹn hò không?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về tình dục trong hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6