“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

GÔ-GÔ-THA

GÔ-GÔ-THA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 340
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Lời Bài Hát

 1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha
Yêu tôi, Christ không bồi hồi
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh
Chúa đi, đi không hề lui
Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh
Ngài càng bước, bước không lùi

2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa tôi
Nhân gian kêu la nghịch Ngài
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay?
Thế tôi thân Ngài sầu cay
Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay?
Lạ kìa Chúa thế thân này

3. Kìa Christ đang đứng trước cửa tâm anh
Nhơn anh thân đau thương đầy
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra
Tiếp nghinh Giê-xu vào ngay?
Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra
Thành thật rước Chúa hôm nay?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?