“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ca khuc chuc ton
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

BIẾT NGÀI LÀ CHÚA
Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 358
Ghi chú: