“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lời Tạ Ơn Chúa

Lời Tạ Ơn Chúa
Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Cảm Tạ
Nhịp: 4/4
Bài số: 678
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

ngợi khen danh Jêsus muôn đời,
phước lớn Chúa ban, ơn rộng sâu hơn biển khơi!
Nhớ mãi không quên, hằng ngày nhờ ơn Chúa dắt dìu,
dẫn đưa đàn chiên trong tình yêu lớn vô biên.

Điệp khúc:
Lời tạ ơn con xin dâng lên,
chung hòa tiếng ca vang Ha-lê-lu-gia!
Với lòng biết ơn luôn Ha-lê-lu-gia,
xin thành tâm dâng Chúa.
Lời ngợi khen vang trong không gian,
suốt đời ngát hương thơm Ha-lê-lu-gia!
Tôn thờ Danh Chúa suốt cuộc đời.

2. Suốt tháng năm qua nhờ Cha chăm sóc thật chu toàn,
đáp ứng cho con khi cần nhu hay ốm đau.
Lắm lúc khó khăn, càng được bình an không ngã lòng.
Vững tâm nhờ Cha luôn ngày đêm thấy an vui.

3. Chúa kính yêu ôi! làm sao con đủ lời ca ngợi
trước những ơn sâu phô bày ra cho chúng con!
Quyết bước theo Cha ngày ngày truyền rao danh Jêsus
dẫn đưa trần gian quay về bên Chúa yêu thương.

————————————————————————————————————————


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người chồng?
"đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. " Công-vụ 13:22