“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nầy Tình Yêu Thương

Nầy Tình Yêu Thương
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 35
Ghi chú:

Lời Bài Hát


Nầy Tình Yêu Thương

1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đời.

Tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ.
Này tình yêu thương, yêu thương đời đời,
Tình yêu vời vợi: tình yêu Jêsus.

2. Người là Jê-sus, Vua trên vạn vật.
Quyền thế vô song, so sánh ai bằng!
Người là Jêsus, Vua trên vạn vật,
Quyền thế vô song, nào ai cao hơn?

3. Quì lạy suy tôn, hát lên loài người!
Vì Chúa Jêsus Vua của muôn loài.
Quì lạy suy tôn, hát lên loài người!
Vì Chúa Jêsus, là Vua muôn vua! 


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.