“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Lời Truyền Rao

Lời Truyền Rao
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 45
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Từ ngày xưa, lời truyền rao về một Ðấng Thánh trên cao.

Kìa điềm chính Chúa Trời ban cho trần gian đang ngóng đợi:

Này một gái vốn đồng trinh, sẽ chịu thai sinh Con Trời.

2. Rồi người ta bèn đặt tên hài nhi Em-ma-nu-ên,

Ngài là Ðấng cứu mọi dân, đem phàm nhân ra khỏi tội.

Lời truyền ấy ứng nghiệm ngay khi Jêsus Christ ra đời.

3. Từ ngày xưa, lời truyền rao về sự sáng lớn trên cao,

Và sự sáng chiếu tận trên muôn người dân

Ðang trú ngụ, vùng thuộc bóng tử thần kia.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.