“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
thanh ca bap tit bac my
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Giáng Sinh
Bài số: 71
Ghi chú:

Lời Bài Hát

Đây nhân loại từ nay hưởng phước thánh,

Hồn được chuộc, muôn tội thứ tha ngay,