“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 87
Ghi chú:

Lời Bài Hát

1. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay

Không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi

Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài

Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào

Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào

Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!


2. Thu, đông, xuân qua hạ lại đến tám tiết vãng lai,

Giăng bủa trên không, tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi

Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại

Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.


3. Tâm tôi yên vui tội được xóa, hưởng mãi cứu ân

Cha chí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn

Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngần

Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Giá trị của hôn nhân trong thế giới ngày nay là gì?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Làm cho hôn nhân bền vững - chìa khóa là gì?
"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? " A-mốt 3:3
Làm thế nào các tín đồ Tin Lành đã kết hôn có thể tránh được các vấn đề tình cảm?
"Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. " Gióp 1:10