Winter panoramic landscape with mountain on background

Cách Sống Hạnh Phúc: Tận Hiến Cuộc Đời Mình


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=14fda1a743&mc_eid=UNIQID
Cách Sống Hạnh Phúc: Tận Hiến Cuộc Đời Mình
Mục Sư Rick Warren

“Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (Phi-líp 1:21 BTT)

Hạnh phúc đến từ sự phục vụ và tận hiến cuộc đời mình. Chừng nào bạn chưa hiểu được điều này, bạn sẽ chưa có được hạnh phúc cho phần lớn cuộc đời mình. Hạnh phúc không đến từ sự tự mãn. Hạnh phúc đến từ sự hy sinh chính thân mình.

Sứ đồ Phao-lô biết rằng để được hạnh phúc, ông phải chú tâm vào mục đích sống của mình chứ không phải nan đề ông đang có. Ông tóm tắt mục đích của đời mình trong Phi-líp 1:21
“Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (BTT)

Nếu được yêu cầu điền vào chỗ trống, bạn sẽ dùng từ nào? “Với tôi, sống là để ______.” Đó có phải là để giải trí không? Để chơi thể thao? Quần áo? Gia đình? Bạn bè? Sự nghiệp? Có thể có rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn có thể trả lời, nhưng không có gì xứng đáng thế chỗ của Đấng đã tạo ra bạn và cho bạn được sống: Đức Chúa Jesus Christ.

Điều mà bạn điền vào chỗ trống đó sẽ quyết định bạn hạnh phúc như thế nào trong cuộc sống. Bởi vì nếu bạn trả lời đó là “tiền bạc” hay “thành công”, hay “hưởng thụ” hay “quyền lực”, bạn sẽ không tìm được sự hạnh phúc cho cuộc đời này. Không có gì sai trong các điều bạn chọn; nó chỉ không xứng đáng đứng ở vị trí ưu tiên. Bạn không được tạo nên để kiếm nhiều tiền, rồi chết và rồi cho đi tất cả. Chúa có mục đích lớn hơn nhiều cho cuộc sống của bạn. Chỉ có một câu trả lời dẫn đến hạnh phúc: sống cho Chúa Jesus. Hãy tận hiến cuộc đời mình. Đó là mục đích của bạn!

Thảo Luận

Hôm nay hãy cầu nguyện như vầy: “Kính lạy Chúa Jesus yêu dấu, Chúa biết con thường để hoàn cảnh quyết định hạnh phúc của mình. Chúa biết con thường cho phép người khác làm mất đi niềm vui của con; để cho nan đề và áp lực và những người hay bắt bẻ cướp đi hạnh phúc của con. Xin giúp con nhìn từng vấn đề trong cuộc sống của con từ cách nhìn của Ngài. Con muốn giải quyết các nan đề theo cách nào có thể làm chứng cho những người chưa tin Chúa và khích lệ các tín hữu. Xin giúp con nhớ rằng những điều người ta nói và làm sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trừ khi con cho phép điều này xảy đến cho mình. Và đối với những điều xảy ra mà con không thể hiểu hay không thể lý giải, con muốn tin rằng Chúa sẽ giúp con giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp. Xin giúp con chú
tâm vào mục đích mà Chúa dành cho đời con thay vì chú tâm vào các nan đề của mình. Con muốn được dành phần còn lại của cuộc đời mình để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Lạy Chúa, xin hãy dùng con, để con sống và chết có mục đích. Kể từ hôm nay, xin cho con sống là sống cho Chúa. Trong danh Chúa Jesus Christ con cầu nguyện. A-men.”

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=14fda1a743&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=14fda1a743&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=14fda1a743&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Quan hệ tình dục trước hôn nhân có ổn không nếu bạn biết mình sắp kết hôn với người ấy?
"Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. " Hê-bơ-rơ 13:4
Làm cho hôn nhân bền vững - chìa khóa là gì?
"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? " A-mốt 3:3
Đính hôn trong thời Kinh thánh là gì?
"Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:25
Cơ đốc nhân thuộc các giáo phái khác nhau nên hẹn hò hay kết hôn?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Kinh Thánh nói gì về việc trở thành một người chồng theo Tin Lành?
"Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. " Ê-phê-sô 5:15