SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Ty26jMBTdj9R/iLwOUwM2kH5ER5pZRl34cUmsGIxsk2lV5d9rICT2TNQN8jn34etzLp9PPzYbxJlTAr1sPicUsNJ6dN4yr0wfaLy98iCVN1YxPZETd5kjyHnmRwcuapEXpW0DLtdapln3EROC9c4bcRqOxpskYLQZLTfvCWkhjHOGjtkT+DgiYTBO+bmNSwKhpHNedRCz4IYYtqFKKxZTg3r3KWF6SWPCHUfvwc7jx/xZSTBcB3YeJFJIMA+HIF2i0Sr7fsGbNXCVZ3oleg3KWkDbKOJGPkX+AHv+JYD1z7+DLhatGZftN+0eNbpXLoe3m2UH6MXHfeBErn3UKMe0IT9zXBV4/ja3lm+3+1I7kurqUfq6L3Fmywpei5xmmO52Gaklz3hT1BkRhFRtWbS7Gh71+m95kuvL/F6zHC6RcxY0sGW390tLdPobzO9mJ69Js/ERZqNUJnL6bATT/+7EYJVQ/SEqM/4YjLxjEf5C00VEb/w8ydVHJMNaTTC8gRJcVLjGpMGY4gatf2ZYRiXjWZWcKgoClFYNZJy0IgsAsp0gPMvLthYNFrUsaZDl8gXjOmWHIQQAAA==

Cách Sống Hạnh Phúc: Năng Lực của Lời Cầu Nguyện Cảm Tạ


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=12e2d9bac0&mc_eid=UNIQID
Cách Sống Hạnh Phúc: Năng Lực của Lời Cầu Nguyện Cảm Tạ
Mục Sư Rick Warren


“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết.” (Phi-líp 4:6-7a BTT)


Trong thơ Phi-líp đoạn 4:6-7, chúng ta tìm thấy một trong những câu Kinh Thánh khó làm theo nhất trong toàn bộ Kinh Thánh: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết.” (BTT)

Không dễ để chúng ta ngưng lo lắng khi gặp những nghịch cảnh đáng sợ trong cuộc sống, tuy nhiên Chúa cho chúng ta biết làm thế nào trong phần tiếp theo của câu Kinh Thánh: “trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời”. Cầu nguyện với lòng tạ ơn mang lại sự bình an. Chúa dạy, khi bạn bắt đầu lo lắng, hãy cầu nguyện.

Các bậc cha mẹ hiểu năng lực của những lời cầu nguyện biết ơn. Hầu hết các bậc cha mẹ không vui lòng khi con cái luôn xin mà không biết nói “lời cảm ơn” cho những điều chúng đã nhận được. Chúa cũng vậy. Chúa muốn chúng ta cầu xinnhững gì chúng ta cần và mong muốn. Hơn 20 lần trong Tân Ước, chúng ta đã được dạy “cầu xin” Chúa. Nhưng Chúamuốn chúng ta cầu xin với lòng biết ơn.

Thánh dạy chúng ta phải cầu xin cụ thể – và cảm tạ cụ thể. Thay vì nói đơn giản “Con cảm ơn Chúa về mọi điều”, Chúa muốn chúng ta nói rõ cảm tạ Chúa về điều gì. Khi tôi nói với vợ tôi, “Anh rất biết ơn em”, vợ tôi bảo hãy nói cụ thể. Cô ấy muốn biết tôi cảm kích cô ấy về điều gì và biết ơn cô ấy về điều gì. Chúa cũng vậy. Vì vậy, khi bạn cầu nguyện, hãy nói với Chúa về những điều bạn biết ơn Chúa. Cầu nguyện là một trong những cách quan trọng nhất mà chúng ta nói với Chúa rằng “Con cảm ơn Ngài.”

Cảm tạ Chúa trước là một bước lớn của đức tin. Khi chúng ta có đức tin để cảm ơn Chúa trước, phép lạ sẽ xảy ra. Chúng ta càng biết ơn, Chúa càng làm việc nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Chúa ở trong sự ca ngợi của con dân Chúa. Chúa dùng lời tạ ơn của chúng ta như một công cụ đem đến năng lực trong cuộc sống của chúng ta.

Vậy thì, bạn cảm tạ Chúa điều gì?


Thảo Luận

Bạn nghĩ tại sao lòng biết ơn là điều rất quan trọng đối với đời sống tâm linh mình?

Xin nêu càng cụ thể càng tốt về những điều bạn tạ ơn Chúa? Hãy dành thời gian để cầu nguyện tạ ơn Chúa về những điều đó.

Bạn tin rằng Chúa sẽ ban phước cho bạn trong tương lai bằng những cách nào? Xin hãy cảm tạ Chúa về những điều đó – ngay cả trước khi chúng xảy ra.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=12e2d9bac0&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=12e2d9bac0&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một người phụ nữ cầu hôn một người đàn ông có thích hợp không?
"Bởi chưng không phải đờn ông ra từ đờn bà, bèn là đờn bà ra từ đờn ông; " I Cô-rinh-tô 11:8
Tại sao sống chung trước hôn nhân bị coi là sống trong tội lỗi?
"song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. " Công-vụ 15:20
Đám cưới của những người theo Tin Lành phải khác với đám cưới không theo đạo thiên chúa như thế nào?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22