Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh có nói rằng bị bỏ rơi là lý do chính đáng để ly dị và tái hôn không?

Kinh thánh nói rõ rằng hôn nhân là một phần của mệnh lệnh sáng tạo. Điều duy nhất trong sự sáng tạo mà Đức Chúa Trời tuyên bố là “không tốt” là sự đơn độc của con người (Sáng thế ký 2:18), vì vậy người phụ nữ được tạo ra và mối quan hệ hôn nhân được thiết lập. Người nữ được tạo dựng để có mối quan hệ bổ sung với người nam, với tư cách là người giúp đỡ anh ta (Sáng thế ký 2:21-22). Đức Chúa Trời ban phước cho họ và quy định rằng người đàn ông có trách nhiệm rời khỏi nhà và lập gia đình mới với vợ mình. Cả hai trở thành “một thịt” – nghĩa là họ không còn là hai cá thể độc lập, riêng biệt nữa, mà là một nhà (Sáng thế ký 2:24).
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ê-phê-sô 5:22
Xuyên suốt Kinh thánh, chúng ta thấy ý tưởng rằng hôn nhân tượng trưng cho mối quan hệ mà Đức Chúa Trời có với dân Ngài. Hôn nhân được mô tả như một mối quan hệ giao ước trong Ma-la-chi 2:14 và Châm ngôn 2:17. Trong sách Ô-sê, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ đính hôn dân Ngài với Ngài (2:19-20). Trong Tân Ước, Phao-lô mô tả hôn nhân là một kiểu mối quan hệ của Đấng Christ với Hội thánh của Ngài (Ê-phê-sô 5:22-32).
Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.
Ma-thi-ơ 5:31
Vì tầm quan trọng của mối quan hệ hôn nhân và vì ý nghĩa của mối quan hệ này, không có gì ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt đối với việc ly dị. Phục truyền luật lệ ký 24 vạch ra một số hướng dẫn về ly dị (câu 1-4), nhưng những hướng dẫn này quá chung chung nên chúng có thể dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong cách giải thích của các ra-bi. Một số giáo sĩ Do Thái về cơ bản đã dạy rằng ly hôn có thể vì bất kỳ lý do gì, trong khi những người khác ủng hộ những giới hạn chặt chẽ hơn. Chúa Giê-su cho thấy Luật pháp Môi-se không biện minh cho việc ly dị, nhưng hạn chế nó (Ma-thi-ơ 19:3-9). Môi-se chỉ cho phép ly dị khi nhận ra rằng bản chất tội lỗi của chúng ta sẽ đòi hỏi điều đó (“vì lòng các ngươi chai đá”). Quan điểm của Chúa Giê-xu về sự lâu dài của hôn nhân được làm rõ trong Ma-thi-ơ 5:31-32, nơi Ngài nói rằng sự biện minh duy nhất có thể là ngoại tình.
Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng,
I Cô-rinh-tô 7:10
Ý tưởng cho rằng sự ruồng bỏ có thể là lý do biện minh cho việc ly dị xuất phát từ lá thư của Phao-lô gửi cho người Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 7:10-16). Sau khi xác định rằng lời dạy rõ ràng của Chúa Giê-su về chủ đề này là không được phép ly dị, Phao-lô đề cập đến một tình huống mà Chúa không có lời cụ thể nào. Những lời của Phao-lô ở đây, được mở đầu bởi “tôi, không phải Chúa, phán…,” không nên được coi là kém linh hứng bởi Đức Thánh Linh. Trong câu 15, Phao-lô nói rằng, trong trường hợp một tín đồ kết hôn với một người không tin đạo, nếu người không tin đạo quyết định từ bỏ mối quan hệ này, thì người tín đồ đó không có nghĩa vụ phải nài nỉ cuộc hôn nhân tiếp tục. Những lời cuối cùng của câu đó giải thích tại sao – “Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta đến sự bình an.” Một cuộc hôn nhân còn vẹn nguyên dù một bên muốn ra đi chắc chắn sẽ không bình yên.
Theo truyền thống, học thuyết Cải cách cho rằng ly hôn chỉ nên được bảo lưu vì lý do ngoại tình. Tuy nhiên, thực tế là một điều gì đó hợp pháp không có nghĩa đó là cách hành động tốt nhất (xin xem 1 Cô Rinh Tô 6:12). Mối quan hệ hôn nhân là mối quan hệ mật thiết nhất của con người (do đó có lời tuyên bố “một thịt” trong Sáng thế ký 2). Tương ứng, từ “ly dị” trong cả tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy Lạp đều rất mạnh, cho thấy mối quan hệ thực sự đang rạn nứt. Mô hình hôn nhân trong Kinh thánh đã nhiều lần được chứng minh là thành công trong các xã hội nói chung. Những cuộc hôn nhân vững mạnh sẽ xây dựng nên những gia đình vững mạnh, và những gia đình vững mạnh sẽ xây dựng nên những nhà thờ vững mạnh và những cộng đồng vững mạnh. Mặc dù ly hôn được cho phép trong một số trường hợp, nhưng cách hành động thực sự trong Kinh thánh sẽ là quở trách, chờ đợi sự ăn năn, tha thứ và làm hòa (xem Ma-thi-ơ 18:15-17).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:22 - Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ma-thi-ơ 5:31 - Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, thì hãy cho vợ cái tờ để.
I Cô-rinh-tô 7:10 - Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng,
Ma-thi-ơ 18:15 - Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người; như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.