Beautiful woman standing on a pier with arms raised feeling the freedom

Công Tác Mục Vụ Của Một Cơ Đốc Nhân: Hãy Đi Và Thuật Lại


Công Tác Mục Vụ Của Một Cơ Đốc Nhân: Hãy Đi Và Thuật Lại
Mục Sư Rick Warren

“Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. Vì, ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu.” (Luca 14:23b-24)

Chúa Jesus đã kể một câu chuyện để giải thích bữa tiệc mà Đức Chúa Trời đã mời bạn đến: “Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người đến dự. Khi chuẩn bị xong, ông sai đầy tớ mình đi nói với những người được mời rằng: Hãy đến, tiệc đã dọn sẵn rồi. Song hết thảy đều xin kiếu. Người thứ nhứt nói: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu. Người khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu. Người khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi không đi được.

“Ðầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. Vì, ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu.” (Luca 14:16b-24)

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho tất cả chúng ta. Đó là một bữa tiệc trên Thiên Đàng và sẽ tiếp tục mãi mãi trong cõi trường cửu! Chúa đã sắp đặt tiệc này bởi vì Ngài nhân từ và rộng lượng. Và Ngài muốn bữa tiệc hiện diện đông đủ khách mời!

Trong câu chuyện này, người đầy tớ đã được Chúa sai đi để mời tất cả các khách đến dự tiệc. Nếu bạn là một đầy tớ của Chúa, công việc của bạn là mang khách đến.

Tôi muốn các bạn chú ý đến một vài cụm từ trong đoạn này: “Đi nói cho khách”, “Đi mau”, “Mời”, “Ra ngoài đường”, và “Gặp ai thì ép mời vào”.

Đây là cách Chúa muốn bạn làm công việc của mình: Hãy mau chóng đi khắp thế gian, loan báo cho mọi người lời mời của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi, mời họ vào gia đình của Chúa, và hãy làm điều đó một cách khẩn trương.

Nếu bạn đang ở trong gia đình của Chúa, đó là công tác mục vụ của bạn cho quãng đời còn lại của mình trên đất này. Hãy đi mời khách. Và hãy ra đi bằng đức tin!

Thảo Luận

Hãy dành thời gian để viết ra những gì bạn muốn nói khi Chúa ban cho bạn cơ hội chia sẻ Phúc Âm.

Công tác mục vụ từ sứ điệp trong Lu-ca đoạn 14 rơi vào ưu tiên nào của bạn?

Trong câu chuyện kinh Thánh này, hãy suy nghĩ về những người khách đã từ chối lời mời vì những lý do cụ thể. Những lý do đó được thể hiện ra sao trong thế giới của chúng ta ngày nay và những lý lẽ mà người ta sử dụng để khước từ lời mời về sự cứu rỗi của Chúa?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh nói gì về việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Một tín đồ Đấng Christ còn trinh có thể / có nên kết hôn với người không còn trinh không?
"Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. " Thi-thiên 103:12
Kinh thánh nói gì về quan hệ tình dục trước hôn nhân?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2