Beautiful Icelandic landscape. Green volcanic mountains in cloudy weather.

Kỷ Luật Tin Kính Dẫn Đến Thành Công


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=73da46cf5d&mc_eid=UNIQID
Kỷ Luật Tin Kính Dẫn Đến Thành Công
Mục Sư Rick Warren

“Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (Rô-ma 6:13-BTT)

Đa-ni-ên có một lựa chọn. Ăn thức ăn của nhà vua, hoặc kiểm soát bản ngã và sự thèm muốn của mình.

Đa-ni-ên chọn điều sau.

Nhiều thanh thiếu niên sẽ không lựa chọn như vậy. Hãy suy nghĩ thử. Bạn 15 tuổi, và bạn đã bị bắt đem ra khỏi nước mình bằng vũ lực. Bạn sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ bạn nữa. Bạn đang ở nước ngoài không có sự giám sát của cha mẹ. Rồi người quyền lực nhất trong quốc gia đó cho bạn tất cả các loại đặc quyền và nói, “Ngươi sẽ tham gia đội ngũ nhân viên riêng của ta. Ta sẽ cho ngươi quyền lực, uy tín và thú vui. Ngươi sẽ có được mọi thứ tốt nhất.”

Bạn có thể từ chối không?

Chỉ cần xem xét những gì chúng ta thỉnh thoảng thấy trong thể thao. Một đứa trẻ có thể ném bóng rổ, quăng bóng bầu dục, hoặc vung gậy môn khúc côn cầu. Chúng được tuyển vào các đội đấu chuyên nghiệp và nhận được rất nhiều tiền. Chúng được trao cho đủ loại đặc quyền, nhưng chúng không thể quản lý tốt sự thành công đó. Trẻ em tốt có thể bị hư hỏng bởi quá nhiều thành công, quá sớm.

Câu chuyện của Đa-ni-ên có thể dễ dàng xảy ra theo chiều hướng đó, nhưng không phải vậy. Cậu giữ đã giữ kỷ luật lạ thường đối với một đứa trẻ 15 tuổi bị cách ly khỏi cha mẹ. Đa-ni-ên đã phản ánh điều Phao-lô viết hàng trăm năm sau đó, khi ông nói trong Rô-ma 6:13: “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” (BTT)

Đối với Đa-ni-ên, sự thiếu kỷ luật có nghĩa là hủy bỏ kế hoạch độc nhất của Chúa cho cuộc sống của mình. Đa-ni-ên sẽ không làm thế.

Vì vậy, cậu nói với người đàn ông quyền lực nhất trên thế giới, “Tâu vua Nê-bu-cát-nết sa, tôi sẽ phục vụ bệ hạ bởi vì Đức Chúa Trời đặt tôi ở đây. Tôi không ở đây mà không có sự cho phép của Ngài, vì vậy tôi sẽ phục vụ bệ hạ. Bệ hạ là một vị vua ngoại giáo. Nhưng tôi sẽ không mang ơn bệ hạ hoặc bị bệ hạ đồng hóa. Bệ hạ có thể cho tôi tất cả những đặc quyền này, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên rằng tôi không phải là bệ hạ. Tôi không phải là một người trong thành phần của bệ hạ. Tôi là người Do Thái. Tôi không phải người Ba-by-lôn.”

Đó là sự trưởng thành – và kỷ luật, đặc biệt đối với một đứa trẻ 15 tuổi. Khi chúng ta có kỷ luật và vâng lời, tuân theo ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ thành công trong mắt của Chúa.

Thảo Luận

Bạn từng thấy sự thiếu kỷ luật của một người nào đó làm tổn thương người khác như thế nào?

Khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn khiến bạn khó giữ kỹ luật nhất? Tại sao?

Một số cách giúp bạn có thể trưởng thành trong việc giữ kỷ luật của mình là gì?

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.