Wild landscape mountain range view, Banff national park, Alberta, Canada

Bạn Cần Sự Nâng Đỡ Của Gia Đình Thuộc Linh


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=517f554df7&mc_eid=UNIQID
Bạn Cần Sự Nâng Đỡ Của Gia Đình Thuộc Linh
Mục Sư Rick Warren

“Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài.” (Ê-phê-sô 1:5, BTT)

Kinh Thánh ghi, “Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài.” (Ê-phê-sô 1:5, BTT)

Chúa đã muốn điều gì khác hơn là thiên sứ, các loài thú và các loài cây. Ngài đã mong muốn một gia đình. Kinh Thánh ghi rằng lý do mà bạn hiện hữu là vì Chúa đã mong muốn bạn trở thành thành viên của gia đình Ngài, và gia đình đó sẽ tồn tại muôn đời.

Gia đình thuộc linh của bạn, gia đình của Chúa, sẽ tồn tại lâu dài hơn cả gia đình thuộc thể. Gia đình thuộc thể không tồn tại lâu dài. Họ lớn lên, dọn đi xa, họ chết. Nhưng gia đình thuộc linh của Đức Chúa Trời thì sẽ tiếp tục tồn tại vĩnh viễn.

Kinh Thánh nói rằng Chúa đã không có ý để bạn đơn độc đi qua cuộc đời này. Thật ra, Chúa không thích sự cô đơn. Khi tạo ra người đàn ông, Ngài đặt ông trong vườn Ê-đen, một môi trường hoàn hảo, và điều đầu tiên Chúa phán rằng “Thật không tốt cho con người ở một mình.” Chúa muốn bạn trở thành thành viên của gia đình Ngài.

Thế nào là gia đình của Đức Chúa Trời? “Tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy.” (1 Ti-mô-thê 3:15b, BTT) Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ, không phải là một cơ quan. Hội Thánh không phải là một chế độ quan liêu. Hội Thánh không phải là một tổ chức hay là một câu lạc bộ giao tiếp. Hội Thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Không dựa trên luật lệ, quy tắc, lễ nghi và tôn giáo. Chủ yếu là những mối tương giao. Chủ yếu là tình yêu.

Hội Thánh là “cột trụ và nền của lẽ thật.” Chuyện gì xảy ra khi một tòa nhà không có cột trụ và nền? Nó sập ngã. Người dân tiểu bang California chúng ta hiểu vấn đề này hơn ai hết vì chúng ta hứng chịu nhiều trận động đất. Nếu tòa nhà bạn ở không có một nền vững chắc, nó sẽ sập khi có động đất.

Chúa nói rằng cuộc đời của bạn cũng tương tự. Bạn sẽ có những trận động đất trong cuộc đời – động đất tài chánh, động đất sức khỏe, động đất tình cảm, động đất quan hệ, động đất sự nghiệp. Khi những giai đoạn khó khăn đó đến trong cuộc sống và bạn không có một gia đình thuộc linh để nâng đỡ bạn, bạn sẽ ngã quỵ.

Bạn không thể một mình hoàn thành các mục đích của Chúa. Ngài đã định rằng chúng ta cần có nhau. Chúng ta cần lẫn nhau trong gia đình của Chúa.

Thảo Luận

Ý tưởng “nhận làm con nuôi” có nghĩa gì đối với bạn?

Chúa muốn bạn có sự nâng đỡ của gia đình thuộc linh khi các trận địa chấn đến. Bằng cách nào bạn có thể nâng đỡ một người trong gia đình của Chúa khi họ đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn ngay lúc này?

Bằng cách nào những người khác trong gia đình của Chúa biết cách nâng đỡ bạn lúc cần thiết?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-go?mc_cid=517f554df7&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=517f554df7&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=517f554df7&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.