Beautiful Nature Norway natural landscape aerial photography.

Hãy Mở Tai Bạn Và Thông Cảm


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=a98e4d1da7&mc_eid=UNIQID
Hãy Mở Tai Bạn Và Thông Cảm
Mục Sư Rick Warren

“Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp.” (2 Cô-rinh-tô 1:4)

Chúa Jesus cho chúng ta khuôn mẫu tuyệt vời về việc bày tỏ lòng thương xót trong câu chuyện Người Sa-ma-ri Nhân Lành. Chúng ta có thể rút ra ít nhất bốn bước để bày tỏ lòng thương xót từ hành động của Người Sa-ma-ri Nhân Lành. Trong bài dưỡng linh hôm qua chúng ta đã học rằng chúng ta phải thấy nhu cầu người khác.

Nhưng chúng ta không thể dừng đó. Chúng ta cũng phải đồng cảm với nỗi đau họ. Kinh Thánh Lu-ca 10:33 nói khi Người Sa-ma-ri thấy người bị thương, ông thương xót người ấy.

Bạn thấy nỗi đau bằng đôi mắt bạn, nhưng bạn thông cảm bằng đôi tai của mình. Đôi khi cách tuyệt vời nhất để phục vụ ai đó chỉ là lắng nghe. Đàng sau mỗi nhu cầu là một câu chuyện. Trong Ẩn Dụ Người Sa-ma-ri Nhân Lành, thầy tế lễ thấy người bị nạn và nhu cầu hiển nhiên của người đó, nhưng ông không biết gì về hành trình của người này. Ông có thể giả định rằng người này tự gây hại cho chính mình hoặc rằng người này không nên quá bất cẩn như vậy. Ông có thể nghĩ ra đủ loại chuyện hoặc bào chữa để không giúp người ấy, vì ông không dừng lại lâu đủ để khám phá sự thật.

Nhưng Kinh Thánh nói trong Ga-la-ti 6:2, “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.” Luật pháp của Đấng Christ là gì? Yêu Chúa và yêu người lân cận.

Bạn có lẽ không bao giờ nghĩ về điều này, nhưng Chúa đã cho phép những khó khăn thử thách đến trong đời bạn để bạn có thể thông cảm và phục vụ người quanh bạn. Kinh Thánh nói, “Ngài luôn an ủi chúng ta trong mọi cơn hoạn nạn để chúng ta, nhờ sự an ủi đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể an ủi những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp.” (2 Cô-rinh-tô 1:4)

Hãy nghĩ đến những thời điểm trong đời bạn đã được Chúa yên ủi. Bạn có thể chuyển tiếp phước hạnh đó cho ai?

Thảo Luận

Bạn nghĩ Chúa dùng những khó khăn thử thách của bạn để giúp người khác như thế nào?

“Mang lấy gánh nặng cho nhau” nghĩa là gì?

Làm thể nào bạn phục vụ người khác khi bạn lắng nghe họ? Tại sao việc làm này ngày nay bị cho là phản văn hóa?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=a98e4d1da7&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=a98e4d1da7&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=a98e4d1da7&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6