Mountain river in the green forest

Quan Tâm Đủ Để Chi Tiêu Khi Cần Thiết


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=3875d8f8f2&mc_eid=UNIQID
Quan Tâm Đủ Để Chi Tiêu Khi Cần Thiết
Mục Sư Rick Warren

“Nếu ngươi dốc lòng lo cho người đói, Và đáp ứng nhu cầu kẻ khốn cùng, Thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối, Và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời như giữa trưa. ^11 Đức GiêHôVa sẽ cứ dắt đưa ngươi, Làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; Làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, Như suối nước chẳng hề khô cạn.” (Ê-sai 58:10-11 TTHĐ)

Bày tỏ lòng nhân từ bắt đầu với việc thấy nhu cầu, thông cảm nỗi đau người khác, và hành động. Người Sa-ma-ri Nhân Lành là gương mẫu về tất cả những thái độ đó khi ông dang rộng cánh tay lo cho người bị thương. Nhưng có một bước quan trọng thứ tư để bày tỏ lòng nhân từ mà ông cũng đã thể hiện.

Bạn phải chi tiêu khi cần thiết.

Luôn có cái giá cho lòng nhân từ và sự hy sinh trong phục vụ. Việc bày tỏ lòng nhân từ thường đòi hỏi hy sinh thời giờ, năng lượng, tiền bạc, hoặc thậm chí danh tiếng của bạn. Ví dụ, người Sa-ma-ri đưa người bị thương kia đến khách sạn. Ông có lẽ đã phải đi bộ một quãng đường xa, vì ông đặt người kia lên con lừa của ông. Ông chăm sóc người kia suốt đêm, ông cung cấp những nhu cầu người kia, và rồi ông thậm chí trả hóa đơn – tất cả từ tiền túi của ông. Ông đã không chỉ gọi để ủy thác cho người khác. Ông đã tự làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Và nhận được gì từ việc phục vụ của ông? Không gì cả. Ông chỉ làm vì tình yêu thương. Và đó là loại phục vụ và mục vụ mà Chúa muốn từ chúng ta.

Lòng nhân từ cũng sẽ đòi hỏi bạn trả giá. Nó sẽ đòi hỏi bạn phải mất thì giờ, tiền bạc, hoặc những mối quan hệ tiềm tàng của bạn. Lòng nhân từ không đòi trả giá nhiều sẽ không giá trị nhiều.

Nhưng Chúa hứa rằng khi bạn giúp người đang tổn thương qua việc cho những gì bạn có, Ngài sẽ ban phước lại cho bạn. Kinh Thánh nói, “Nếu ngươi dốc lòng lo cho người đói, Và đáp ứng nhu cầu kẻ khốn cùng, Thì ánh sáng của ngươi sẽ chiếu ra trong bóng tối, Và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ngời như giữa trưa. 11 Đức GiêHôVa sẽ cứ dắt đưa ngươi, Làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; Làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, Như suối nước chẳng hề khô cạn.” (Ê-sai 58:10-11 TTHĐ)

Nói cách khác, bất cứ điều gì đòi hỏi bạn phải trả giá để bày tỏ lòng nhân từ, nó sẽ có giá trị.

Bạn có thể tin vào điều đó.

Thảo Luận

Hãy nói về một gương của người nào đó đã bày tỏ lòng thương xót và giá mà người đó phải trả.

Khi bạn cân nhắc trong việc giúp đỡ ai đó, giá nào bạn phải trả là cái khiến bạn quan tâm nhất?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=3875d8f8f2&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=3875d8f8f2&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=3875d8f8f2&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.