Waimea canyon,Kauai,Hawaii

Bạn Không Cần Một Kế Hoạch, Bạn Cần Danh Đức Chúa Trời 


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=af5398619d&mc_eid=UNIQID
Bạn Không Cần Một Kế Hoạch, Bạn Cần Danh Đức Chúa Trời
Mục Sư Rick Warren

“Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma, nên la lên; vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.” (Mác 6:49-50)

Bạn chỉ được biết Chúa Jesus thật sự như thế nào qua những giông tố của cuộc đời. Bạn thấy Ngài không phải chỉ là một người bình thường. Ngài không chỉ là một giáo sư dễ mến. Ngài không phải là một lãnh đạo đức hạnh. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ.

Trong Mác đoạn 6, Chúa Jesus nhận ra các môn đồ đang trong tình trạng khốn đốn giữa hồ khi sóng gió đánh vào thuyền khiến họ không thể di chuyển tới phía trước được. Chúa Jesus đi trên mặt nước đến với họ. Câu 49 và 50 chép: “Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma, nên la lên; vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi.”

Các môn đồ nghi ngờ và nghĩ rằng Chúa Jesus có lẽ chỉ là một tiên tri đáng mến có khả năng làm một số phép lạ. Bằng cách đi trên mặt nước, Chúa Jesus bày tỏ Ngài không phải chỉ là một con người bình thường. Ngài bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời.

Ngài cũng muốn cho họ một thách thức (Đừng sợ chi) và một lời bảo đảm. Ngài nói: “Ấy là Ta đây.”

Trong ngôn ngữ Hy-lạp, nhóm từ này thật sự có hai chữ: Ego ima, nghĩa đơn giản là “Ta Là.” Điều đó nghĩa là gì?

“Ta Là” là tên của Đức Chúa Trời – không phải “Ta đã là” hoặc “Ta sẽ là” hoặc “Ta hy vọng là”. Khi Chúa Jesus nói “Ta Là”, Ngài muốn nói rằng bạn không cần phải sợ hãi. Bạn không cần lo lắng. Ngài là Đức Chúa Trời. Và như vậy là đủ rồi.

Nếu bạn đang đi qua giông tố lúc này, bạn không cần một công việc – bạn cần Chúa Jesus. Bạn không cần một kế hoạch; bạn cần một người. Bạn không cần một hệ thống; bạn cần một Cứu Chúa. Bạn không cần một mục tiêu mới, bạn cần Đức Chúa Trời.

Khi bạn đang trải qua giông tố, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không ở xa, hờ hững, hoặc không quan tâm đến hoàn cảnh của bạn. Ngài là “Ta Là”. Ngài sẽ đưa bạn đi qua giông tố.

Thảo Luận

Điều gì, hoặc người nào bạn trông mong sẽ cứu bạn khỏi giông tố trong đời? Điều gì ngăn trở bạn hướng đến Đức Chúa Trời?

Bạn cần điều gì nơi Đức Chúa Trời để vượt qua giông tố? Nói điều đó với Ngài, và để ý xem Ngài có đáp ứng đúng thời điểm không.

Bạn học được gì về Đức Chúa Trời qua những sóng gió trong đời?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?