Aerial view of snowy forest with a road. Captured from above with a drone. Dolomites - Italy

Làm Sao Tôi Biết Mình Đã Được Cứu?


https://globalrickwarren.wordpress.com/vietnamese/?mc_cid=0df1fc4bd4&mc_eid=UNIQID
Làm Sao Tôi Biết Mình Đã Được Cứu?
Mục Sư Rick Warren

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;” (Ê-phê-sô 2:8-9)

Trong Lu-ca 23:42, một trong hai tên tội phạm bị đóng đinh trên thập tự cạnh Chúa Jesus đã cầu nguyện rằng: “Hỡi Jesus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!”

Hãy lưu ý rằng người này không xin Chúa Jesus cất khỏi mình sự đau đớn, mặc dù anh đang bị hành hạ bởi cơn đau trên thập tự. Lúc đó, dù biết Chúa Jesus nổi tiếng bởi phép lạ Ngài làm, nhưng anh ta cũng không xin Chúa cứu mình khỏi chết.

Anh nói: “Lạy Chúa Jesus, xin nhớ đến tôi.” Tại sao? Vì anh ta biết rằng nhu cầu sâu xa nhất của mình là được cứu khỏi tội lỗi – không chỉ được cứu để lên thiên đàng. Anh tin vào Chúa Jesus.

Công vụ 16:31 nói: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.”

Vậy thì làm thế nào bạn biết chắc mình được cứu? Làm sao bạn biết bạn sẽ được ở Thiên đàng sau khi qua đời? Làm sao biết chắc? Làm sao bạn có thể loại bỏ sự nghi ngờ?

Bạn không thể lấy công sức của bạn để đảm bảo sự cứu rỗi, bởi vì bạn không thể làm việc gì để đổi lấy sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi của bạn không được đảm bảo bởi cảm giác của bạn, vì cảm giác của bạn có đó, rồi lại mất đó.

Sự cứu rỗi được đảm bảo bởi điều gì? Bởi lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã phán như vậy, thì đó là điều chắc chắn, vì Đức Chúa Trời không thể nói dối. Bạn có thể tin tưởng vào lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Bạn có thể an nghỉ trên lời đó.

Chúa Jesus đáp lại tên cướp trên thập tự giá cạnh Ngài: “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43) Sự cứu rỗi của bạn cũng được đảm bảo y như vậy: Đức Chúa Trời hứa một ngày nào đó bạn sẽ ở thiên đàng với Ngài nếu bạn tin Ngài.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18