Dettifoss - most powerful waterfall in Europe. Jokulsargljufur National Park, Iceland.

Hoạn Nạn Bạn Gặp Là Một Phần Mục Vụ của Bạn


Hoạn Nạn Bạn Gặp Là Một Phần Mục Vụ của Bạn
Mục Sư Rick Warren

“Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi; hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh được em yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng; vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn, thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy.” (2 Cô-rinh-tô 1:6-7)

Nếu bạn muốn học cách chịu đựng những thử thách, khó khăn trong cuộc sống, bạn phải sử dụng kinh nghiệm của mình để giúp đỡ người khác. Kinh Thánh chép: “Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi; hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh được em yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Sự trông cậy của chúng tôi về anh em thật vững vàng; vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn, thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy.” (2 Cô-rinh-tô 1:6-7)

Bạn có biết đôi khi Đức Chúa Trời cho phép bạn trải qua những thử thách vì lợi ích của người khác không? Ngài để bạn đi qua thời kỳ đen tối, chán nản, thất vọng để bạn có thể quay lại và an ủi người khác bằng sự an ủi bạn nhận được từ Đức Chúa Trời trong cơn thử thách.

Thật ra, những sứ điệp lớn lao nhất của cuộc sống luôn xuất phát từ yếu đuối chứ không phải sự mạnh mẽ của chúng ta. Ai có thể giúp những người đang cai rượu tốt hơn là một người đã từng nghiện rượu? Ai có thể giúp người đang chịu đựng nỗi đau của sự ly dị tốt hơn người đã từng trải qua hoàn cảnh đó? Và ai có thể giúp cha mẹ của một đứa trẻ bị hội chứng Down tốt hơn là cha mẹ của một trẻ bị hội chứng Down khác?

Điều trong đời sống khiến bạn hối tiếc, hoặc muốn che giấu, muốn làm ngơ chính là điều Đức Chúa Trời muốn dùng, không những giúp bạn trưởng thành thuộc linh mà còn là một mục vụ giúp người khác.

Kinh Thánh chép tình yêu không bao giờ bỏ cuộc, luôn hy vọng, và chịu đựng mọi hoàn cảnh. Yêu là nghĩ đến người khác. Yêu là coi nhu cầu của bạn là của tôi, nan đề của bạn là nan đề của tôi. Yêu là cho người khác những gì họ cần, không phải những gì họ xứng đáng nhận.

Đó là điều Chúa Jesus đã làm. Ngài chịu đựng mọi đau khổ, sỉ nhục, và lên thập tự giá – không phải cho lơi ích của Ngài nhưng để cứu rỗi của chúng ta.

Thảo Luận

Có khó khăn nào trong đời mà bạn nghĩ là Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để dạy bạn nhịn nhục chịu đựng?

Bạn có thể dùng kinh nghiệm sống của bạn để giúp người khác như thế nào?

Đối với đời sống bạn, điểm yếu nào Đức Chúa Trời có thể dùng để giúp người khác?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Kinh Thánh có nói độ tuổi thích hợp để kết hôn không?
"Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi; mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói: Ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, " Ru-tơ 1:12
Có phải là sai khi phải lòng một ai đó không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16