Aerial view of lava lake of Puu Oo crater of Kilauea volcano in Big island, Hawaii

Đừng Cam Chịu Điều Gì Kém Hơn Điều Tốt Nhất Chúa Ban


Đừng Cam Chịu Điều Gì Kém Hơn Điều Tốt Nhất Chúa Ban
Mục Sư Rick Warren


“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 BTT).


Khi bạn trải qua những giai đoạn trì hoãn trong cuộc sống, đừng ngã lòng. Đừng thối chí. Đừng bỏ cuộc!

Dân Y-sơ-ra-ên đã thối chí, và điều đó đã khiến họ không vào được vùng Đất Hứa. “Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn… “Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô! . . . Chúng ta hãy lập lên một quan trưởng, và trở về xứ Ê-díp-tô đi” (Dân-số Ký 14: 2-4 BTT). Họ đã từ bỏ mong ước của họ. Họ đã được giải cứu sau 400 năm nô lệ nhưng sau đó đã muốn quay trở lại vì họ đã bị trì hoãn.

Giống như người Do Thái, một số người thà sống trong chế độ nô lệ hơn là phải đối mặt với nỗi sợ tự do. Họ không sẵn lòng đi đến cùng và giải quyết nan đề cho đến khi đạt được điều mong muốn. Họ muốn bỏ cuộc. Họ cam chịu cuộc sống tầm thường.

Đừng cam chịu những điều ít giá trị hơn so với những điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời ban cho cuộc sống bạn. Nếu điều đó có nghĩa là phải đi qua một đường hầm của sự xung đột, hãy đi theo đường hầm. Ở giữa đường hầm, nó sẽ u tối, và bạn sẽ muốn quay trở lại với ánh sáng. Nhưng bạn phải tiếp tục đi cho đến khi bạn thoát ra đầu kia và bước vào ánh sáng.

Thay vì chán nản, hãy kiên trì và cầu nguyện.

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9 BTT).

Đây là quy luật thu hoạch: Sẽ luôn có sự chậm trễ giữa gieo và gặt. Bạn trồng trong một mùa, và bạn gặt hái trong một mùa khác. Đức Chúa Trời muốn xem bạn có tiếp tục cày xới, và gieo trồng hay không. Nếu Ngài thấy sự bền lòng trong cuộc sống của bạn, thì vụ thu hoạch sẽ đến. Nó sẽ không đến ngay lập tức, bởi vì sẽ không chứng tỏ được gì cả nếu Ngài làm điều đó ngay lập tức – tính cách sẽ không phát triển được hoặc đức tin của bạn không lớn mạnh được.

Lu-ca đoạn 18:1 bảo rằng chúng ta“phải luôn cầu nguyện, chớ hề mỏi mệt”.

Đó là hai sự lựa chọn mà bạn có trong cuộc sống: Cầu nguyện liên tục, hay nản chí. Bạn sẽ luôn làm một trong hai việc. Nếu bạn cầu nguyện liên tục, bạn sẽ không bị nản chí bởi những nan đề mà bạn đối diện trong cuộc sống – dù là xảy ra tại sở làm hay tại trường học hay trong gia đình của bạn. Bạn phải chuyên tâm cầu nguyện!

Bạn cầu nguyện điều gì khi ở trong giai đoạn trì hoãn của cuộc sống? Hãy cầu nguyện rằng, “Xin hãy giúp con giữ lấy và đừng bỏ cuộc.” Đức Chúa Trời sẽ nghe bạn, và Ngài sẽ giúp. Bạn không cô đơn, cho nên bạn đừng nản lòng, ngay cả khi bạn bị trì hoãn.

****

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=928adf48a2&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.


Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.


Thảo Luận

Bạn đã học được gì khi bạn bị trì hoãn? Làm cách nào bạn có thể áp dụng bài học đó để theo đuổi mong ước của bạn?

Liên tục cầu nguyện hay “luôn cầu nguyện” nghĩa là gì? Làm cách nào để làm được như vậy?

Trong quá khứ Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn thấy Ngài thành tín như thế nào? Hãy nhắc chính bạn những kinh nghiệm đó khi bạn bắt đầu hoài nghi về sự thành tín của Ngài trong việc bạn bị trì hoãn.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Phản ứng của một tín đồ Tin Lành có vợ / chồng ngoại tình là gì?
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. " I Phi-e-rơ 5:7
Một Cơ đốc nhân hẹn hò hay kết hôn với một người không theo Tin Lành có đúng không?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Hôn nhân giao ước là gì?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6