Beautiful Nature Norway natural landscape.

Không Có Gì Là Quá Lớn Đối Với Chúa


Không Có Gì Là Quá Lớn Đối Với Chúa
Mục Sư Rick Warren

“Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (Ê-phê-sô 3:20 BTT)

Đức Chúa Trời là một người Cha đầy quyền năng. Ngài có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn trình dâng cho Ngài. Không có điều gì vượt quá khả năng của Chúa cả. Không có yêu cầu nào quá lớn hoặc quá nhỏ.

Một người phụ nữ đã từng hỏi tôi, “Thưa Mục Sư Rick, có thật sự ổn khi tôi nói với Chúa về những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời tôi hay không? Có phải là tôi không nên chỉ nói với Ngài về những vấn đề lớn mà tôi có hay không?” Tôi nhìn bà và nói, “Thưa bà, theo bà thì có bất kỳ vấn đề nào của bà mà đối với Chúa là vấn đề lớn hay không? Tất cả đều là nhỏ. Không có gì quá lớn cho Chúa. Tất cả đều là những điều nhỏ nhặt.”

Không có điều gì vượt quá khả năng của Chúa cả. Ngài là một người Cha đầy quyền năng.

Điều đó rất quan trọng, bởi vì ngày nay có một “nạn dịch” ở đất nước của chúng ta về những người cha bất tài. Tôi không biết bạn có nhận thấy rằng tất cả các người cha trên TV đều là những người ngốc không. Không có người cha tài giỏi nào trên TV nữa. Không còn chương trình “Cha biết tốt nhất” (“Father Knows Best”). Thay vào đó, chúng ta có “Chàng trai gia đình” (“Family Guy”) và phim hoạt họa gia đình Homer Simpson. Người cha thời nay là mục tiêu của những trò cười, và mọi người khác tham gia vào những trò cười đó, trừ người cha ra. Đó là mẫu người cha mà ngày nay xã hội đang quảng bá.

Điều đó giống như một đứa trẻ đang khoe khoang với một đứa trẻ khác, “Bố mình có thể đánh bại bố cậu!” Đứa trẻ kia nói lại, “Có gì ghê gớm lắm đâu! Mẹ tôi cũng có thể thắng cơ mà!”

Tuy nhiên, không ai có thể đánh bại Cha Thiên thượng của bạn được. “Không có gì là không thể với Đức Chúa Trời.” Tôi cắt bỏ từ “không thể” ra khỏi từ điển của tôi bởi vì nó không có trong từ vựng của Chúa. Không có gì là không thể với Đức Chúa Trời.

Tôi ngạc nhiên về những điều mà các con tôi khi còn nhỏ mong mỏi tôi làm. Chúng mong tôi biết tất cả mọi thứ, sửa chữa bất cứ cái gì, và đủ khả năng chi trả mọi thứ. Khi các con của tôi lớn lên, chúng biết rằng cha mình có kiến thức hạn hẹp, sức lực hạn chế, nguồn lực hạn chế, kỹ năng hạn chế — mọi thứ đều hạn chế.

Thế nhưng, Cha Thiên thượng của bạn có thể làm bất cứ điều gì. Ê-phê-sô 3:20 cho biết: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.” (BTT)

Tôi là một người có ước mơ lớn. Tôi có rất nhiều ước mơ lớn trong cuộc đời mình. Tôi đã và đang nhìn thấy Đức Chúa Trời thực hiện rất nhiều ước mơ lớn trong cuộc đời tôi. Ngài nói, “Ta không quan tâm con ước mơ bao nhiêu, Rick à; Ta vẫn có thể hoàn thành chúng. Ta lớn hơn chúng. Ta có thể mơ ước điều lớn hơn điều con có thể mơ ước.”

Những điều không thể của ngày hôm qua là phép mầu của ngày hôm nay. Đức Chúa Trời chuyên về những điều không thể được! Ngài là một người Cha đầy quyền năng.

*******

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Trong cuộc đời bạn, có điều gì bạn từng không tin rằng Chúa có thể giải quyết?

Mối quan hệ với người cha trần thế của bạn đã định hình nhận thức về Cha Thiên Thượng của bạn như thế nào?

Ước mơ lớn nhất của bạn trong cuộc đời là gì? Bạn có tin cậy Chúa với ước mơ của bạn không? Bạn có tin rằng Ngài có một ước mơ lớn hơn cho cuộc sống của bạn không?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Làm thế nào là quá trẻ để có một mối quan hệ lãng mạn?
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. " I Ti-mô-thê 4:12
Tại sao tôi phải kết hôn?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18