SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Ty26jMBTdj9R/iLwOUwM2kH5ER5pZRl34cUmsGIxsk2lV5d9rICT2TNQN8jn34etzLp9PPzYbxJlTAr1sPicUsNJ6dN4yr0wfaLy98iCVN1YxPZETd5kjyHnmRwcuapEXpW0DLtdapln3EROC9c4bcRqOxpskYLQZLTfvCWkhjHOGjtkT+DgiYTBO+bmNSwKhpHNedRCz4IYYtqFKKxZTg3r3KWF6SWPCHUfvwc7jx/xZSTBcB3YeJFJIMA+HIF2i0Sr7fsGbNXCVZ3oleg3KWkDbKOJGPkX+AHv+JYD1z7+DLhatGZftN+0eNbpXLoe3m2UH6MXHfeBErn3UKMe0IT9zXBV4/ja3lm+3+1I7kurqUfq6L3Fmywpei5xmmO52Gaklz3hT1BkRhFRtWbS7Gh71+m95kuvL/F6zHC6RcxY0sGW390tLdPobzO9mJ69Js/ERZqNUJnL6bATT/+7EYJVQ/SEqM/4YjLxjEf5C00VEb/w8ydVHJMNaTTC8gRJcVLjGpMGY4gatf2ZYRiXjWZWcKgoClFYNZJy0IgsAsp0gPMvLthYNFrUsaZDl8gXjOmWHIQQAAA==

Bạn Phải Làm Gì Khi Phạm Tội?


Bạn Phải Làm Gì Khi Phạm Tội?
Mục Sư Rick Warren

“Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta” [tiếp tục phục vụ -ND]. (Giê-rê-mi 15:19a)

Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, bạn được sinh lại vào gia đình của Đức Chúa Trời, và bạn không thể mất địa vị đó. Mặc dù tình tương giao giữa bạn với Chúa có thể bị tội lỗi làm gián đoạn, mối quan hệ vẫn còn đó. Chỉ cách một bước là bạn có thể quay trở về.

Vậy thì, bạn phải làm gì mỗi khi phạm tội? Một chữ: Trở lại! Hãy trở lại cùng Chúa. Thật giản dị. Ê-sai 1:18 chép rằng, “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”

Nếu có một tội nào bạn nghĩ rằng không thể tha thứ được, đó chính là tội chối Chúa ba lần trong đêm Ngài bị phản nộp. Nhưng Chúa Giê-xu biết rõ Phi-e-rơ sẽ chối Ngài, và Ngài còn biết ông sẽ quay trở lại. Thực ra, trước khi sự việc xảy ra, Chúa Giê-Xu đã phán cùng Phi-e-rơ ngay tại Phòng Cao, “Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (Lu-ca 22:32).

Chúa Giê-xu biết chức vụ của Phi-e-rơ sẽ hiệu quả hơn, sau khi ông đã chối Ngài hơn là trước đó. Và, quả đúng như vậy! Phi-e-rơ đã viết hai sách trong Kinh Thánh có tên là Phi-e-rơ I và II. Ông cũng đã chia sẻ những ký ức với một người thân, được ký thuật lại trong sách Phúc Âm Mác.

Bạn có thể nghĩ rằng Chúa đã quên bạn. Không đâu. Người Chăn Hiền đã để lại 99 con chiên trong ràng để tìm kiếm con chiên thất lạc. Ngài biết bạn đã sa ngã cách nào. Nếu bạn đã xa cách Chúa – bởi một bước lớn, hay qua một chuỗi dài những bước nho nhỏ khiến bạn không còn gần gũi Chúa như trước đây – bạn cần cầu nguyện giống như Đa-vít đã cầu xin khi ông trở lại với Chúa sau khi phạm tội tà dâm. Ông đã cầu-khẩn, “Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa” (Thi-Thiên 51:15a). Đa-vít không cầu xin, “Chúa ơi, xin ban lại sự cứu rỗi cho con,” vì ông không mất sự cứu rỗi. Ông chỉ đánh mất sự vui mừng.

Và một vài người trong vòng các bạn cũng như vậy. Hãy trở về cùng Chúa Giê-xu hôm nay.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Một tín đồ Tin Lành nên phản ứng thế nào khi sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu?
"và một tên là Ê-li-ê-se, vì người lại có nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi đã vùa giúp và giải cứu tôi khỏi gươm Pha-ra-ôn. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:4
Cơ đốc nhân có nên sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm bạn đời không?
"để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, " Ê-phê-sô 3:18