Aerial view of snowy forest with a road. Captured from above with a drone. Dolomites - Italy

Làm Cách Nào Trở Nên Duy Nhất Và Hiệu Quả

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10 BTT).

Nếu bạn muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của bạn, bạn cần phải nhìn vào những biệt tài của bạn. Tại sao Chúa ban cho bạn những ân tứ, khả năng, và tài năng nào đó mà Ngài lại không trông mong bạn sử dụng chúng? Nếu vậy thì thật là lãng phí.

Đức Chúa Trời ban cho bạn những ân tứ, nhiệt huyết/đam mê, các khả năng, một cá tính, và những kinh nghiệm để khiến bạn trở nên duy nhất, và khi bạn dành thời gian để tìm hiểu Đức Chúa Trời tạo nên bạn như thế nào, bạn sẽ định hướng được cuộc đời của mình. Hãy tự hỏi: “Tôi giỏi về việc gì? Tôi yêu thích làm gì? Niềm đam mê của tôi là gì? Điều gì khiến tôi thấy thú vị, và điều gì làm tôi thấy nhàm chán? Điều gì nơi tôi được mọi người xác nhận? Đức Chúa Trời có thể sử dụng những khả năng đó cho Vương quốc của Ngài như thế nào?”

Ê-phê-sô 2:10 ghi rằng, “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (BTT). Chữ “công trình của Đức Chúa Trời” trong tiếng Hy lạp là từ “thơ”, từ đó chúng ta có được chữ “bài thơ.” Bạn là bài thơ của Đức Chúa Trời. Bạn là một tác phẩm nghệ thuật. Bạn là duy nhất. Không có ai giống bạn!

Nhưng đối với cuộc sống thì có nhiều việc hơn là trở thành duy nhất. Đức Chúa Trời muốn bạn trở nên duy nhất và hiệu quả. Ngài đã thiết kế ra bạn theo cách Ngài đã làm để bạn có thể làm được nhiều việc tốt. Ngay cả trước khi bạn ra đời, Đức Chúa Trời đã thiết kế trước một vai trò cho bạn trong cuộc sống. Ngài đã nói, “Ta sẽ tạo dựng người này với những ân tứ, khả năng, và tài năng nhất định, và ta sẽ cho phép người này trải qua những kinh nghiệm nhất định – một chút tốt, một chút đau đớn và một chút học vấn. Ta sẽ tổng hợp những điều này, bởi vì đó là mẫu người sẽ hoàn thành được công việc mà Ta cần làm cho thế giới.”

Chúng ta được cứu rỗi để phục vụ. Đó là ý nghĩa của mục vụ – bạn sử dụng tài năng và ân tứ của mình để giúp đỡ người khác. Làm trọn vẹn bổn phận có nghĩa là hãy trở thành người như Chúa muốn và hoàn thành những gì mà Đức Chúa Trời đã định cho bạn.

Kinh thánh ghi,“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau” (1 Phi-e-rơ 4:10a BTT).

******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=3f2d0255fb&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=3f2d0255fb&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=3f2d0255fb&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Đức Chúa Trời đã ban những ân tứ, nhiệt huyết, tài năng, cá tính, và những kinh nghiệm gì để khiến cho bạn trở thành độc nhất vô nhị?

Làm thế nào để sử dụng những điều Chúa ban đó trong mục vụ hiện tại của bạn?

Bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã ban mong ước nào cho bạn? Bạn nghĩ Đức Chúa Trời có thể sử dụng khả năng và kinh nghiệm của bạn để giúp bạn thực hiện mong ước đó như thế nào?


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?