Rough Arctic terrain of Iceland

Cơ Đốc Giáo: Được Nhận Làm Con Nuôi Trong Gia Đình 


Cơ Đốc Giáo: Được Nhận Làm Con Nuôi Trong Gia Đình
Mục Sư Rick Warren

“Anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.” (Rô-ma 15:6-7 BTT)

Chỉ có hai cách để một người trở thành thành viên trong một gia đình: một là, bạn được sinh ra trong gia đình đó; hai là, bạn được nhận làm con nuôi. Đức Chúa Trời làm cả hai điều này cho bạn! Việc này được gọi là được sinh lại, và cũng là được nhận làm con nuôi trong gia đình Chúa. Ngài làm cả hai.

Theo luật pháp La Mã, là luật mà người dân đều phải tuân theo trong thời Tân Ước, bạn có thể từ bỏ một đứa con mà bạn đã sinh ra. Nhưng nếu bạn nhận nuôi một đứa trẻ, bạn không bao giờ được phép từ bỏ nó. Chúa phán rằng bạn không chỉ được sinh lại vào trong gia đình Ngài, mà Ngài còn nhận bạn làm con nuôi, và Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ bạn. Đó là tin mừng!

Có thể bạn sẽ hỏi: “Bất kể tôi làm gì ư? Có thật không?” Vâng, bất kể bạn làm gì!

Một khi bạn được sinh ra, bạn không thể chưa được ra đời. Một khi bạn được sinh lại, bạn không thể chưa được sinh lại. Mối quan hệ có thể bị đổ vỡ, nhưng bất kể bố mẹ bạn nói gì, mọi người đều biết bạn vẫn là con của họ. Tương tự, một khi bạn trở thành một người con trong gia đình Chúa, bạn vẫn mãi mãi là người trong gia đình Chúa!

Kinh Thánh chép trong I Ti-mô-thê 3:15: “Con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy” (BTT). Chúng ta là gia đình của Chúa. Hội thánh không phải chỉ là nơi bạn đến rồi về. Hội thánh là nơi bạn thuộc về. Bạn được tháp vào cây nho và cây sự sống. Bạn được tái sanh và được làm con nuôi trong gia đình của Chúa. Chính Ngài đã hứa tất cả những điều này. Bạn đã được kết nối vào thân thể của Đấng Christ.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng Cơ Đốc giáo là một hệ thống tín ngưỡng. Đúng là trong đó bao hàm niềm tin, nhưng mà không chỉ có thế. Nó còn bao hàm sự kết nối và việc trở thành thành viên. Trở thành Cơ Đốc nhân nghĩa là bạn thuộc về gia đình của Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là bạn trở thành một chi thể trong Thân thể của Đấng Christ.

Kinh Thánh chép, điều này giống như bạn được sinh ra trong một gia đình.

Rô-ma 15:6-7 chép: “Anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển.” (BTT)

Và đây là điều Đức Chúa Trời đã hoạch định từ ban đầu – làm cho bạn trở thành một thành viên của gia đình Ngài!

*******

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục
Know God (http://rickwarren.org/know-god?mc_cid=f6b2e95204&mc_eid=UNIQID) trên trang web Daily Hope.

http://rickwarren.org/listen/player?mc_cid=f6b2e95204&mc_eid=UNIQID (http://rickwarren.org/listen/player%22%3EPlay?mc_cid=f6b2e95204&mc_eid=UNIQID) nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick

Phần Suy Gẫm Tỉnh Nguyện @ 2016 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Thảo Luận

Những lợi ích của việc thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời là gì?

Bằng chứng nào trong đời sống bạn cho thấy bạn thuộc về gia đình Chúa? Bạn có là người đại diện tốt cho gia đình của bạn không?

Làm thế nào bạn có thể dùng những ân tứ và khả năng của mình để phục vụ cho Thân thể của Đấng Christ và bày tỏ cho thế gian biết thuộc về gia đình của Chúa nghĩa là thế nào?