“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

NGÀI THẬT TỐT THAY

NGÀI THẬT TỐT THAY
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 79
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay. Ngài thật tốt thay, thật tốt thay cho tôi.

2. Ngài gìn giữ tôi, Ngài gìn giữ tôi. Ngài gìn giữ tôi, thật vĩnh an cho tôi.

3. Ngài thành tín thay, Ngài thành tín thay. Ngài thành tín thay, nào có chi sai dời.

4. Ngài là Chúa tôi, Ngài là Chúa tôi. Ngài là Chúa tôi, đời sống tôi dâng Ngài.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.