“Hãy tôn Đức Giêhôva vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài” Thi 29:2
Thánh Ca Tin Lành
ton vinh chua hang huu
thanh ca tin lanh bac my
thanh ca httl viet nam
thanh ca bap tit bac my
ca khuc chuc ton
Tìm Bài Hát Bạn Muốn

TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA

TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA
Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 85
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát


1. Trọn đời con sẽ hát ngợi khen danh Ngài thôi. Trọn đời con mãi chúc tụng Chúa thôi.
Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con. Ngày đêm con thỏa vui bên Ngài hoài.

Ngài ban sức thiêng ban ơn phước cho đời con, hằng chu cấp nhu cầu của con.
Ngài là Cha kính yêu Đấng giải cứu linh hồn con. Ngài là nguồn sự sống cho tâm con.

2. Trọn đời con sẽ hát ngợi khen danh Ngài thôi. Trọn đời con mãi chúc tụng Chúa thôi.
Ngài là ánh sáng đưa từng bước trong đời con. Ngày đêm con thỏa vui bên Ngài hoài.

Ngài đem thái an xua buồn lo trong lòng con, dù nước mắt rơi lòng vẫn vui.
Ngài là vầng đá thiêng trong giông tố con dựa nương.
Gần Ngài con vững bước trên mọi đường.


Bạn Có Câu Hỏi Gì?

Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiên Tri Giả, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Thắc mắc về các mối quan hệ?

Tôi nên đáp lại tình yêu đơn phương như thế nào?
"phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Người đã kết hôn có nên có bạn thân khác giới không?
"Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. " II Ti-mô-thê 2:22
Những căn cứ trong Kinh thánh để ly hôn là gì?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh thánh nói gì về hôn nhân?
"Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! " Ma-thi-ơ 19:6