Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tôi nên tìm kiếm điều gì ở một người vợ?

Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
II Cô-rinh-tô 6:14
Mối quan hệ cá nhân quan trọng nhất mà một người đàn ông có thể có, ngoài mối quan hệ thiêng liêng của anh ta với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Christ, là mối quan hệ của anh ta với vợ. Trong quá trình tìm kiếm một người vợ, nguyên tắc cao nhất là tìm kiếm một người phụ nữ có đức tin cá nhân vào Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng đừng “mắc câu công bằng” với những người không tin Chúa (2 Cô-rinh-tô 6:14). Trừ khi một người nam và người nữ hoàn toàn đồng ý về vấn đề quan trọng nhất này, nếu không thì một cuộc hôn nhân tin kính và viên mãn sẽ không thể diễn ra.
Tuy nhiên, kết hôn với một người đồng đạo không đảm bảo bạn sẽ có được trải nghiệm đầy đủ về việc bị “say như nhau”. Việc một phụ nữ theo đạo Thiên Chúa không có nghĩa là cô ấy nhất thiết phải phù hợp với bạn về mặt thiêng liêng. Cô ấy có cùng mục tiêu tinh thần với bạn không? Cô ấy có cùng niềm tin giáo lý không? Cô ấy có cùng niềm đam mê với Chúa không? Những phẩm chất của một người vợ tiềm năng là vô cùng quan trọng. Có quá nhiều đàn ông kết hôn chỉ vì sự hấp dẫn về tình cảm hoặc thể chất, và đó có thể là công thức dẫn đến thất bại.
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ê-phê-sô 5: 22
Người đàn ông có thể tìm kiếm một số đức tính thần thánh nào ở một người vợ? Kinh thánh cung cấp cho chúng ta một số nguyên tắc mà chúng ta có thể sử dụng để tạo ra bức tranh về một người phụ nữ tin kính. Trước tiên, cô ấy nên được đầu hàng trong mối quan hệ thiêng liêng của chính mình với Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói với người vợ rằng cô ấy phải phục tùng chồng như của Chúa (Ê-phê-sô 5: 22-24). Nếu một phụ nữ không đầu phục Chúa, cô ấy sẽ không thấy sự phục tùng chồng mình là cần thiết đối với sức khỏe tâm linh của chính mình. Chúng ta không thể đáp ứng sự mong đợi của bất kỳ ai khác nếu không cho phép Đức Chúa Trời lấp đầy chúng ta bằng chính Ngài. Một người phụ nữ có Chúa là trung tâm của cuộc đời mình là một ứng cử viên sáng giá cho một người vợ.
Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc.
I Ti-mô-thê 3:11
Phao-lô cũng đưa ra một số đặc điểm tính cách của một người phụ nữ trong hướng dẫn của ông về những người lãnh đạo trong hội thánh. “Cũng vậy, vợ của họ phải là người phụ nữ đáng được tôn trọng, không phải là người nói ác ý nhưng là người ôn hòa và đáng tin cậy trong mọi việc” (1 Ti-mô-thê 3:11). Nói cách khác, đây là người phụ nữ không quá tự cao, biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng, có thể tự tin đảm nhận vị trí của mình bên cạnh chồng. Cô ấy là một phụ nữ có trọng tâm đầu tiên là mối quan hệ của cô ấy với Chúa và sự phát triển tâm linh của chính cô ấy.
Trách nhiệm của hôn nhân đối với người chồng là lớn hơn vì mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đặt anh ta làm chủ gia đình của vợ và anh ta. Quyền làm đầu này được mô phỏng theo mối quan hệ giữa Đấng Christ và hội thánh (Ê-phê-sô 5: 25-33). Đó là một mối quan hệ dựa trên tình yêu. Giống như Đấng Christ đã yêu Hội thánh và hiến chính mình Ngài vì điều đó, thì người chồng cũng phải yêu vợ mình như chính thân thể của mình. Do đó, mối quan hệ thiêng liêng cá nhân của một người đàn ông với Chúa có tầm quan trọng hàng đầu đối với sự thành công của hôn nhân và gia đình anh ta. Sẵn sàng hy sinh và sức mạnh để chọn làm tôi tớ cho cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn là dấu hiệu của một người thuộc linh trưởng thành, người tôn vinh Đức Chúa Trời. Lựa chọn một cách khôn ngoan một người vợ dựa trên những phẩm chất trong Kinh thánh là quan trọng, nhưng điều quan trọng không kém là sự trưởng thành liên tục về thiêng liêng của một người đàn ông và sự đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của mình.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 6:14 - Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?
Ê-phê-sô 5: 22 - Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
I Ti-mô-thê 3:11 - Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc.
Ê-phê-sô 5: 25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.