Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao sự trong sạch về tình dục lại quan trọng như vậy?

Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.
Ê-phê-sô 5:31
Đức Chúa Trời ban cho người nam và người nữ niềm vui và khoái cảm khi quan hệ tình dục trong giới hạn hôn nhân, và Kinh thánh nói rõ về tầm quan trọng của việc duy trì sự trong sạch về mặt tình dục trong giới hạn của sự kết hợp giữa người nam và người vợ (Ê-phê-sô 5:31). Con người nhận thức rõ tác dụng thú vị của món quà này từ Thiên Chúa nhưng đã mở rộng nó ra ngoài hôn nhân và hầu như trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Triết lý “nếu cảm thấy tốt thì hãy làm” của thế giới trần tục lan tỏa khắp các nền văn hóa, đặc biệt là ở phương Tây, đến mức mà sự trong sạch về tình dục bị coi là cổ xưa và không cần thiết.
Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3
Tuy nhiên, hãy xem Chúa nói gì về sự trong sạch về mặt tình dục. “Anh em phải nên thánh: tránh gian dâm; mỗi người trong anh em hãy học cách điều khiển thân xác mình sao cho thánh thiện và cao quý, chứ không theo dục vọng đam mê như dân ngoại, không biết Thiên Chúa. . . . Vì Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống đời thánh thiện” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3–5, 7). Đoạn văn này nêu ra những lý do Đức Chúa Trời kêu gọi sự trong sạch về mặt tình dục trong đời sống con cái Ngài.
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Ga-la-ti 2:20
Trước hết, chúng ta được “thánh hóa” và vì lý do đó chúng ta phải tránh gian dâm. Từ Hy Lạp được dịch là “thánh hóa” có nghĩa đen là “được thanh lọc, được thánh hóa, được thánh hiến [cho Đức Chúa Trời]”. Là Cơ đốc nhân, chúng ta phải sống một cuộc sống trong sạch vì chúng ta đã được thánh hóa bằng cách đánh đổi tội lỗi của mình để lấy sự công bình của Đấng Christ trên thập tự giá và đã được tạo nên những tạo vật hoàn toàn mới trong Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:17–21). Bản chất cũ của chúng ta, với tất cả những tạp chất, tính dục và những thứ khác, đã chết, và bây giờ cuộc sống chúng ta đang sống là chúng ta sống bởi đức tin vào Đấng đã chết vì chúng ta (Ga-la-ti 2:20). Tiếp tục sống trong tình dục ô uế (tà dâm) là phủ nhận điều đó, và trên thực tế, làm như vậy là lý do chính đáng để đặt câu hỏi liệu chúng ta có thực sự được tái sinh hay không. Sự thánh hóa, quá trình mà qua đó chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn,
Chúng ta cũng thấy trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3–5 sự cần thiết của việc kiểm soát cơ thể mình. Khi chiều theo tình dục vô luân, chúng ta đưa ra bằng chứng rằng Đức Thánh Linh không đổ đầy chúng ta vì chúng ta không sở hữu một trong những trái của Thánh Linh—sự tự chủ. Tất cả những người tin Chúa đều thể hiện bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22–23) ở mức độ nhiều hay ít tùy thuộc vào việc chúng ta có để Thánh Linh kiểm soát hay không. “Tham vọng đam mê” không được kiểm soát là công việc của xác thịt (Ga-la-ti 5:19), không phải của Thánh Linh. Vì vậy, việc kiểm soát ham muốn của mình và sống đời sống tình dục trong sạch là điều cần thiết đối với bất kỳ ai tuyên bố biết Đấng Christ. Khi làm như vậy, chúng ta tôn vinh Chúa bằng thân xác của mình (1 Cô-rinh-tô 6:18–20).
Chúng ta biết các luật lệ và kỷ luật của Chúa phản ánh tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Làm theo những gì Ngài nói chỉ có thể giúp ích cho chúng ta trong thời gian chúng ta ở trên đất. Bằng cách duy trì sự trong sạch về mặt tình dục trước hôn nhân, chúng ta tránh được những vướng mắc về mặt tình cảm có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ và hôn nhân trong tương lai. Hơn nữa, bằng cách giữ cho giường hôn nhân được trong sạch (Hê-bơ-rơ 13:4), chúng ta có thể trải nghiệm tình yêu trọn vẹn dành cho bạn đời của mình, tình yêu này chỉ có thể vượt qua được bởi tình yêu bao la của Chúa dành cho chúng ta.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:31 - Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
Ga-la-ti 2:20 - Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
I Cô-rinh-tô 6:18 - Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.
Hê-bơ-rơ 13:4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.